PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet

Wydarzenia / Fragmenty historii – Fragmente der Geschichte

Westpreussisches Landesmuseum, Münster-Wolbeck
8 kwietnia – 16 lipca 2006

Od 8 kwietnia do 16 lipca 2006 roku na zaproszenie zaprzyjaźnionego Westpreussisches Landesmuseum, Muzeum Zamkowe w Malborku miało zaszczyt prezentować w Münster-Wolbeck charakterystyczne dla Muzeum Zamkowego zbiory o wysokiej wartości artystycznej i historycznej.

Fragmenty historii – otwarcie wystawy

Wystawa wpisana została do kalendarza imprez Roku Polskiego w Niemczech, a tym samym patronat nad przedsięwzięciem objął Ambasador RP w Niemczech dr Andrzej Byrt oraz Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku Ute Minke-Koenig.

Do wystawy wybrane zostały takie muzealia, które związane są bezpośrednio z zamkiem malborskim oraz problematyką historyczną dawnych Prus. W odpowiednich grupach tematycznych można było, dzięki kontekstom powstającym i wytworzonym wokół zabytków i pomiędzy poszczególnymi eksponatami, zaprezentować kilka węzłowych problemów z dziejów naszego regionu.

Fragmenty historii – otwarcie wystawy

Na prezentacji, ułożonej chronologicznie, wyróżniały się trzy grupy eksponatów:
► Elementy i detale związane bezpośrednio z zamkiem malborskim, dokumentujące jego dzieje, nie tylko budowlane, ale i konserwatorskie oraz widoki zespołu zamkowego. Do najważniejszych należy zaliczyć: rzeźbiarskie detale z wystroju kościoła zamkowego z lat 1331-1344; dokumenty związane z pracami konserwatorskimi, prowadzonymi na szeroką skale w końcu XIX i na początku XX wieku przez C. Steinbrechta oraz widoki prezentujące stan warowni w różnych okresach historycznych.
► Zabytki związane z historią Prus jako regionu leżącego na styku kultur. Reprezentowana jest zarówno zabytkami archeologicznymi, pozyskanymi w trakcie badań prowadzonych przez Muzeum, jak również obfitymi dziełami ikonograficznymi, takimi jak portrety ważnych osobowości oraz wyobrażenia historycznych wydarzeń, w tym szkic do znanego obrazu Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki.
► Przedmioty artystyczne: dzieła sztuki i wyroby luksusowe powstałe w Prusach w okresie od schyłku średniowiecza aż po czasy współczesne. Grupę otwiera relikwiarz hermowy wykonana w Kolonii w 2 połowie XIV wieku, kończą zaś ekslibrysy, graficzne znaki książkowe, realizowane przez wybitnych artystów europejskich i pozaeuropejskich. Odrębną pozycję zajmują wyroby ze srebra, zarówno sprzęty liturgiczne jak i reprezentacyjne przedmioty świeckie, powstałe w Gdańsku, Toruniu i Elblągu. Szczególne znaczenie posiadają jednak wyroby z bursztynu, świadczące o kunszcie swoich wykonawców, mistrzów z Gdańska i Królewca, dlatego też zbiory te rozpoczynają i kończą całą wystawę. Do najcenniejszych można zaliczyć kabinet króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Fragmenty historii – otwarcie wystawy

Wystawa ta była swoistym zaproszeniem do Malborka, do bezpośredniego zapoznania się z jednym z obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Od 22 lipca do 22 października 2006 wystawa Fragmenty historii gościła również w Kulturzentrum Ostpreussen w Ellingen.

NS