PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Gród Dziecięcy: miejsce uciech i radości dla najmłodszych

Gród Dziecięcy: miejsce uciech i radości dla najmłodszychGród Dziecięcy: miejsce uciech i radości dla najmłodszychGród Dziecięcy: miejsce uciech i radości dla najmłodszychGród Dziecięcy: miejsce uciech i radości dla najmłodszych

Drogi nasz najmłodszy widzu Oblężenia Malborka. Mamy jarmark, turnieje piesze i rycerskie, grajków i białogłowy, mamy w końcu wspaniałą inscenizację oblężenia, ale jest też wyjątkowa atrakcja, która jest wyłącznie dla Ciebie. Zapraszamy z rodzicami lub starszym rodzeństwem do Grodu Dziecięcego, który znajduje się między Fosą Południową a Jarmarkiem Rzemiosł Średniowiecznych.

Tutaj na pewno nie będziesz się nudził. Odłóż więc na chwilę smartfon lub ipod i przenieś się z nami w czasie. Nie zapomnij się też przygotować na dobrą zabawę. Chcesz walczyć? Weź udział w pojedynku na miękko, bo nasze „miecze” są bezpieczne dla każdego dziecka, a i tak dostarczą wiele uciechy. Jest też łowienie rybek, czyli gra zręcznościowa, w której dzieci za pomocą specjalnej wędki, łowią drewniane rybki zaplątane w sieci. To wcale nie jest takie łatwe zadanie, ale każdy połów sprawia satysfakcję.

Dla nieco starszych podopiecznych Grodu Dziecięcego czekają pacynki, które służą do zbicia przeciwnika. Kto zręczniej się nimi posługuje, ten wygrywa. Jest też specjalna machina zwana paginą, na której młodzi adepci sztuki rycerskiej szkolą swoją precyzję i siłę. W jaki sposób? To można sprawdzić wybierając się do grodu. Możecie go łatwo odnaleźć na ulotce, na której jest mapka z programem.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.