PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna online

Wydarzenia / Gwiazdy orderowe - wystawa na zamku w Kwidzynie

Gwiazdy orderowe - wystawa na zamku w KwidzynieGwiazdy orderowe - wystawa na zamku w KwidzynieGwiazdy orderowe - wystawa na zamku w KwidzynieGwiazdy orderowe - wystawa na zamku w KwidzynieGwiazdy orderowe - wystawa na zamku w KwidzynieGwiazdy orderowe - wystawa na zamku w KwidzynieGwiazdy orderowe - wystawa na zamku w KwidzynieGwiazdy orderowe - wystawa na zamku w KwidzynieGwiazdy orderowe - wystawa na zamku w KwidzynieGwiazdy orderowe - wystawa na zamku w KwidzynieGwiazdy orderowe - wystawa na zamku w KwidzynieGwiazdy orderowe - wystawa na zamku w Kwidzynie

Niecodzienna wystawa zagościła w murach zamku w Kwidzynie, gdzie od 27 lipca można oglądać ponad 100 gwiazd orderowych, pochodzących z kilkudziesięciu państw świata, a wypożyczonych z Muzeum Historycznego na zamku w Trokach na Litwie. Prezentowane eksponaty to świetne udokumentowanie historii ostatnich 250 lat, bowiem ordery to ważne świadectwo dziejów. Oglądając je możemy prześledzić w tle procesy historyczne o doniosłym znaczeniu: wojny i ich konsekwencje, powstawanie nowych państw i upadek starych imperiów. Ordery to także odzwierciedlenie pewnych idei i ideologii. Wszystko to znajdziemy w Kwidzynie.

 

Średniowieczne zamki w Malborku, Kwidzynie i Trokach są miejscami, w których opowieść o historii – we wszystkich jej aspektach – wydaje się niezwykle uzasadniona. Tym razem proponujemy Państwu wystawę wysokich odznaczeń z całego świata – najważniejszych znaków honorowych nadawanych osobom szczególnie zasłużonym w jakiejś dziedzinie. Ekspozycja zorganizowana wspólnie z naszymi litewskimi przyjaciółmi wpisuje się w cykl przedsięwzięć związanych z uczczeniem 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę – powiedział dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński w czasie uroczystego otwarcia wystawy w Kwidzynie.

 

Z kolei Virgilijus Poviliūnas, dyrektor Muzeum w Trokach, zaznaczył, że to kolejne wspólne przedsięwzięcie zaprzyjaźnionych muzeów z Litwy i Polski. Jest to efekt trwającej już ćwierć wieku współpracy Trok, Malborka i Kwidzyna, a każde kolejne wspólne działanie przybliża nie tylko instytucje, ale też i ludzi.

 

Janusz Cygański, kierownik muzeum w Kwidzynie, przedstawił historię powstania odznaczeń orderowych, mówiąc o ich średniowiecznej genezie, rozwoju poprzez wieki i dzisiejszym znaczeniu. Ordery i wyrażona na nich treść to ważny element budowy tożsamości ludzi zamieszkujących dane państwa.

 

Ceremonię otwarcia wystawy uswietnił koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu SKUTI ANSAMBLE pod kierunkiem Marcina Skotnickiego.

 

Termin wystawy i katalog

Wystawę można oglądać do połowy grudnia 2017 r. Towarzyszy jej pięknie wydany polsko-litewski katalog, który jest do nabycia w Muzeum w Kwidzynie i w Muzeum Zamkowym w Malborku.

 

Organizatorzy wystawy

Wystawa została zorganizowana przez Janusza Cygańskiego (Muzeum Zamkowe w Malborku, oddział w Kwidzynie) oraz przez Virgilijusa Poviliūnasa i Irenę Senuleine, z Muzeum w Trokach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.