PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenne

Wydarzenia / I Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej


Muzeum Zamkowe w Malborku, Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza oraz Malborski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatów malborskiego i sztumskiego do wzięcia udziału w: I MIĘDZYPOWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY HISTORYCZNEJ, którego tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Wielka wojna Polski z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411.

Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy związanej z historią zakonu krzyżackiego w Prusach, burzliwych kontaktów polsko-krzyżackich oraz historii regionów malborskiego i sztumskiego.

Konkurs odbędzie się 25 listopada 2011 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku, w budynku Karwanu. Start o godz. 9.00

Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym regulaminie: kliknij aby pobrać regulamin konkursu (pdf)


Przedstawiamy laureatów konkursu:


KATEGORIA – GIMNAZJUM

I MIEJSCE
DAWID KOWSZEWICZ
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie

II MIEJSCE
JOANNA MURAWSKA
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

III MIEJSCE
ALEKSANDRA OKULUS
Gimnazjum Nr 1 w Malborku


KATEGORIA – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

I MIEJSCE
PIOTR JANISZEK
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

II MIEJSCE
PRZEMYSŁAW MISZKIEWICZ
Publiczne Katolickie Liceum w Malborku

III MIEJSCE
NATALIA TRAFIMÓW
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo oraz gratulujemy zwycięzcom!!!


 

 

I Międzypowiatowy Konkurs Historyczny – Wielka wojna z zakonem krzyżackim

fot. B.L. Okońscy

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.