PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / IX Bałtycki Festiwal Nauki

 
Tereny Muzeum Zamkowego w Malborku
26-29 maja 2011

 

IX Bałtycki Festiwal Nauki 25-29 maja 2011 – banner

 

W tym roku już po raz szósty Muzeum Zamkowe w Malborku weźmie udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki.

Tradycyjnie przygotujemy dla Was wykłady, pokazy i warsztaty z historii, archeologii i historii sztuki.

 

26 maja 2011r.


9.30-12.00

Blok I
Budownictwo zakonne – Bernard Jesionowski
Obraz powielony – o grafice słów kilka – Justyna Lijka

Blok II
Zamkowa biblioteka – zamkowe skarby…  – Aleksandra Siuciak
W barokowej szafie  – Bartłomiej Butryn

Blok III
Kilka słów o zamkowych relikwiach
– Monika Czapska
Czy Malbork miał własne pieniądze? – Romualda Włodarczak

Blok IV
Anna z martwych powstała…  – Janusz Trupinda
Archeologia w pigułce – Zbigniew Sawicki


12.00-13.30

Blok I
Budownictwo zakonne – Bernard Jesionowski
Kilka słów o zamkowych relikwiach – Monika Czapska
Obraz powielony – o grafice słów kilka – Justyna Lijka
Czy Malbork miał własne pieniądze? – Romualda Włodarczak

Blok II
Zamkowa biblioteka – zamkowe skarby…  – Aleksandra Siuciak
Anna z martwych powstała…  – Janusz Trupinda
W barokowej szafie  – Bartłomiej Butryn
Archeologia w pigułce – Zbigniew Sawicki

 

27 maja 2011r.


9.30-12.00

Blok I
Budownictwo zakonne – Bernard Jesionowski
Obraz powielony – o grafice słów kilka – Justyna Lijka

Blok II
W barokowej szafie  – Bartłomiej Butryn
Czy Malbork miał własne pieniądze? – Romualda Włodarczak

Blok III
Anna z martwych powstała…  – Janusz Trupinda
Archeologia w pigułce – Zbigniew Sawicki

Blok IV
Zamkowa biblioteka – zamkowe skarby…  – Aleksandra Siuciak
Zbieractwo czy kolekcjonerstwo? – Barbara Pospieszna


12.00-13.00

Blok I
Budownictwo zakonne – Bernard Jesionowski
Obraz powielony – o grafice słów kilka – Justyna Lijka

Blok II
W barokowej szafie  – Bartłomiej Butryn
Czy Malbork miał własne pieniądze? – Romualda Włodarczak

Blok III
Anna z martwych powstała…  – Janusz Trupinda
Archeologia w pigułce – Zbigniew Sawicki

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

► grupy szkolne (tylko gimnazjum i szkoły średnie)
► rezerwacja telefoniczna do 20 maja tel. (55) 647 08 57
► miejsce spotkania z opiekunem grup: główne wejście do Muzeum

 

W ramach Festiwalu w dniu 27 maja o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Karwanu odbędzie się promocja książki autorstwa prof. Sławomira Jóźwiaka oraz dr Janusza Trupindy pt.:
Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309-1457)

Wydana w 2007 roku książka o podejmująca kwestię funkcjonowania zamku, organizacji życia codziennego Krzyżaków w Malborku w średniowieczu spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony czytelników. Nakład szybko został wyczerpany. W drugim wydaniu uzupełniono jeszcze bazę źródłową, rozbudowano niektóre wątki, poprawiono dostrzeżone błędy i wykorzystano literaturę przedmiotu do 2010 roku. Czytelnik otrzymuje więc nową publikację uwzgledniającą najnowsze wyniki badań autorów.

 

Zapraszamy w dniach 26-27 maja 2011!

 

A tak wyglądało to w poprzednich latach:
Film z VII BFN: część 1, część 2część 3, część 4
Film z VIII BFN: część 1, część 2, część 3, część 4
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.