PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Już 30 września - finał konkursu Mistrz Mowy Polskiej w Zamku Malbork.

Już 30 września - finał konkursu Mistrz Mowy Polskiej w Zamku Malbork.

Finał konkursu Mistrz Mowy Polskiej w Malborku!

 

Podczas gali finałowej na Zamku w Malborku – już 30 września - poznamy zdobywców tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Nominacje do tej nagrody zostały wręczone po raz dziewiętnasty. Wśród wyróżnionych ubiegających się o ten tytuł jest Marta Szewczyk – przewodnik po naszym zamku.

 

To wielki sukces i wyróżnienie bowiem spośród ponad 80 zgłoszonych osób – postaci życia publicznego, znanych powszechnie, ale również wywodzących się ze społeczności lokalnych, w sposób mistrzowski posługujących się językiem polskim wybrano tylko 12 nominatów. O ten wyjątkowy tytuł ubiegać się będą także: Jacek Cygan, Piotr Fronczewski, Szymon Hołownia, Katarzyna Nosowska, Tomasz Organek, Wojciech Pszoniak, Andrzej Seweryn, Kamil Stoch, Janusz Sibora, Katarzyna Pakosińska oraz Włodzimierz Szaranowicz.

 

Nominacje wręczono również przedstawicielom 5 placówek, zgłoszonych przez członków Akademii Mistrzów Mowy Polskiej do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Wyróżnienie to przyznawane jest inicjatywom życia publicznego mającym niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny.

Publiczna prezentacja Nominatów oznacza rozpoczęcie ogólnopolskiego plebiscytu. Zdobywcy największej liczby głosów otrzymają tytuły Vox Populi: Mistrza Mowy Polskiej oraz Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Głosować będzie można na stronie internetowej programu, wysyłając kartkę pocztową z nazwiskiem lub nazwą kandydata lub sms – szczegóły już wkrótce na www.mistrzmowy.pl

 

Patronat honorowy wydarzenia:
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Rafał Trzaskowski – Prezydent m. st. Warszawy
Marek Charzewski – Burmistrz Miasta Malborka
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
dr hab. Janusz Trupinda – Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.