PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
60-lecie BiennaleWystawa Malbork między sacrum a politykąPodcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / KOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMP

KOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMPKOLEJNA WAŻNA NAGRODA ZA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA NMP

 

 

W poniedziałek 6 listopada w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej odbył się cykl imprez związanych z Muzeum Zamkowym w Malborku.

Na wstępie odbyła się uroczystość wręczenia dyrektorowi Muzeum Malborskiego Mariuszowi Mierzwińskiemu Nagrody im. ks. Profesora Janusza Stanisława Pasierba

 

CONSERVATOR ECCLESIAE

 

za przeprowadzenie konserwacji kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. 

Nagroda jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków przyznawanym za wybitne dokonania w dziedzinie ochrony oraz konserwacji architektury i sztuki sakralnej, a przyznaje ją każdego roku jednej osobie specjalna Kapituła powoływana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia spośród:

- Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków;

- Komisji Episkopatu d/s Sztuki Kościelnej;

- Generalnego Konserwatora Zabytków;

- Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS;

- Stowarzyszenia Historyków Sztuki;

- Towarzystwa Opieki nad Zabytkami;

Nagrodę dyrektorowi Mierzwińskiemu wręczył Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków -  Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka i członek Zarządu mgr inż. arch. Maria Sarnik-Konieczna. Laudację na cześć Laureata wygłosił Sekretarz Generalny Stowarzyszenia mgr Jacek Rulewicz. Uroczystość zaszczyciło wiele ważnych postaci z dziedziny architektury i konserwacji zabytków.

Gratulujemy!

 

Następnie odbyła się mini-konferencja naukowa wprowadzająca w tematykę odbudowy kościoła malborskiego i figury Madonny z Dzieciątkiem, podczas której wygłoszono referaty:

Bernard Jesionowski - Odbudowa kościoła w l. 1800-1939 (pod nieobecność autora referat zaprezentował Łukasz Rzepczyński z Oddziału Muzeum w Kwidzynie).

Mariusz Mierzwiński - Najważniejsze przedsięwzięcia odbudowy Zamku Malborskiego po 1945 r.,

Mirosław Jonakowski - Odbudowa kościoła NMP w l. 2014-2016. Założenia i realizacja.

 

Po konferencji w Instytucie Architektury odbyło się otwarcie wystawy planszowej prezentującej odbudowę kościoła malborskiego i figury mozaikowej Madonny. Ekspozycję przygotowało Muzeum w Malborku. Symboliczną wstęgę otwarcia wystawy przecięli dyrektor Mariusz Mierzwiński i prorektor Politechniki Krakowskiej d/s nauki  - prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara.

 

(Zdjęcia: Łukasz Rzepczyński)

 

 

NS