PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Koncert: Donna Brown & the Golden Gospel Pearls


Miejsce koncertu: Przyziemie KARWANU
                            Muzeum Zamkowe w Malborku
Data:                   14 sierpnia 2013, środa, godz. 18:00
Wstęp:                 bezpłatny

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL serdecznie zapraszają w środę, 14 sierpnia do Przyziemia KARWANU na wyjątkowy koncert muzyki GOSPEL w wykonaniu Donny Brown & the Golden Gospel Pearls. Koncert na zamku w Malborku jest cześcią XVII Międzynarodowego Festiwalu GOSPEL 2013.

Grupa wokalno – muzyczna Donny Brown & the Golden Gospel Pearls to utytułowani muzycy i wokaliści na rynku muzyki gospel, soul i jazz, którzy w tym roku przyjadą po raz pierwszy do Polski na kilka koncertów. Sama liderka zespołu znana jest w europejskich kręgach muzycznych z uwagi na jej pracę dydaktyczną wśród młodzieży. Ma status gwiazdy.

Donna Brown ma wieloletnie doświadczenie muzyczne i edukacyjne - jako dyrygentka chóru kościelnego pracowała już jako uczennica szkoły średniej. Jest stypendystką Mount Holyoke College w Massachusetts, gdzie kontynuowała dyrygenturę, a także uczyła się gry na pianinie, organach i śpiewu. Tytuł magistra dyrygentury uzyskała w słynnej nowojorskiej szkole The Julliard School of Music.


Jeden z członków zespołu Lee Brown o muzyce gospel powiedział: "Ja nie nauczyłem się śpiewać gospel, ja po prostu jestem gospel - to sens mojego istnienia. To muzyka i głos ludzi z Afryki, którzy przez lata byli niewolnikami na amerykańskim kontynencie, a których Bóg następnie wyzwolił. Muzyka gospel bez Jezusa jest jak koła bez samochodu".

Amerykańska wokalistka Donna Brown i jej zespół The Golden Gospel Pearls będą w sierpniu koncertować w Polsce podczas Międzynarodowego Festiwalu GOSPEL 2013 m.in. w Gniewie.
 

fot. archiwum zespołu
 

 Program Międzynarodowego Festiwalu GOSPEL 2013 - kliknij tutaj
 


Organizatorzy:
 

                  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.