PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Konferencja naukowa - pt. ,,Wyzwania turystyki kulturowej w perspektywie zakończenia prac w Zespole Kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku"

 

banerki

Data wydarzenia:  29 stycznia 2016, godz. 10:00
Miejsce: OŚRODEK KONFERENCYJNY KARWAN, ul. Starościńska 1,
                 82-200 Malbork
Wstęp: WOLNY
 

Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza w dniu 29 I 2016r. do Ośrodka Konferencyjnego "Karwan" na kolejną konferencję realizowaną w ramach projektu "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Po dwóch konferencjach, które odbyły się we wrześniu 2014 i 2015 r. i poruszały kwestie konserwatorskie tym razem Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na konferencję dotyczącą tematu turystyki w perspektywie zakończenia prac w Zespole Kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku. Rozpoczęcie konferencji zaplanowano na godzinę 10.00. Pierwsza sesja pn. Funkcja kulturowa zamku pokrzyżackiego w Malborku potrwa do godziny 12.00. Następnie na placu pomiędzy Bramą Snycerską a Karwanem nastąpi otwarcie wystawy plenerowej, po której oprowadzała będzie Pani Joanna Czarnowska - kurator wystawy. Sesja druga pn. Muzealne poszukiwania potrwa do godziny 14.30 i zostanie zakończona dyskusją. W załączeniu zaproszenie na konferencję ze szczegółowym programem.

  

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00 - otwarcie konferencji przez Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego

 

Sesja I:

Funkcja kulturowa zamku pokrzyżackiego w Malborku

moderator – dyr. Mariusz Mierzwiński

 

Łukasz Gaweł (Kraków)

Zarządzanie obiektami UNESCO

 

Łukasz Musiaka (Łódź)

Funkcja turystyczna zamków dawnego państwa krzyżackiego na przykładzie Malborka

 

Armin Mikos von Rohrscheidt (Gniezno)

Zamek w Malborku na szlakach kulturowych. Analiza oferty i stanu integracji obiektu w systemy tematyczne

 

Izabela Rekuć (Olsztyn)

Malbork na Szlaku Zamków Gotyckich

 

Janusz Cygański (Kwidzyn)

Stowarzyszenie Zamków i Muzeów

Basenu Morza Bałtyckiego

 

12.00 Dyskusja

 

12.30 Zwiedzanie wystawy

Wyzwania turystyki kulturowej w perspektywie zakończenia prac w zespole Kościoła NMP w Malborku pod kierunkiem kuratora wystawy Joanny Czarnowskiej – plac pomiędzy Bramą Snycerską a Karwanem

  

13.00 Sesja II:

Muzealne poszukiwania

moderator – prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

 

Tomasz Bogdanowicz, Janusz Orłowski (Malbork) Widowisko „Światło i dźwięk” na zamku w Malborku

 

Janusz Hochleitner (Malbork)

Inscenizacje historyczne w Malborku

 

Tomasz Bogdanowicz (Malbork)

Edukacja w drodze

 

Marek Stokowski (Malbork)

Przyjazne oblicze muzeum

 

Rafał Mańkus (Malbork)

Ochrona dziedzictwa czy troska o zwiedzających?

 

Jan Wendt (Gdańsk)

Geograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki w Malborku

 

14.30 Dyskusja

 

Zaproszenie na konferencję - pobierz (jpg) awers

Program konferencji - pobierz (jpg) awers


Konferencja organizowana przez:

 

  

  

Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.