PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Konferencja popularno-naukowa „Zamek w Malborku w czasach Conrada Steinbrechta”.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 Muzeum Zamkowe w Malborku organizuje konferencję popularno-naukową „Zamek w Malborku w czasach Conrada Steinbrechta”.

W bieżącym roku minęła dziewięćdziesiąta rocznica śmierci wybitnego architekta i konserwatora, twórcy największej restauracji zespołu zamkowego, którą przeprowadził w latach 1882-1922. Jego zasługi dla Malborka i dla historii myśli konserwatorskiej w Europie są wyjątkowe. Dzięki jego działaniom architektura zamku malborskiego odzyskała średniowieczny kształt. Wnętrza wypełnione zostały wystrojem rzeźbiarskim i malarskim w duchu gotyckim oraz zaopatrzone w bogatą kolekcję sztuki i rzemiosła artystycznego.
3 lipca bieżącego roku Muzeum wraz z Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku otworzyło wystawę „Conrad Steinbrecht. Życie i działalność zawodowa w świetle dokumentów archiwalnych”. Teraz przyszedł czas na omówienie wybranych problemów związanych z działaniami konserwatora i z zachowanym do dziś materialnym dziedzictwem zamku malborskiego z przełomu XIX i XX wieku.

Zapraszamy 13 września 2013 roku do Centrum Konferencyjnego Karwan na Przedzamczu.

 

Wstęp na konferencję jest wolny. 

Załączniki:

Program konferencji (pdf)

Plakat (pdf)

konferencja

 

 konferencja

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.