PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuEdukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wydarzenia / Konferencja: X Muza a konserwacja i odbudowa zamku w Malborku

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński serdecznie zaprasza w dniu 16 maja 2012 roku do wzięcia udziału:

w konferencji: „X Muza a odbudowa i konserwacja zamku w Malborku”, która rozpocznie się o godzinie 10.00 w Ośrodku Konferencyjnym Karwan na Przedzamczu,

oraz

w uroczystości otwarcia Młyna na Zamku Wysokim o godzinie 16.00. 

 Kościół NMP na Zamku Wysokim wg J.C. Schultza

 

Program konferencji:

godz. 10.00 — otwarcie konferencji przez Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego
 

godz. 10.10 — „W znaku Marii. Symbolika monumentalnej figury Marii z Dzieciątkiem z Kościoła Zamkowego w Malborku” — dr Barbara Pospieszna

godz. 10.20 — „O ikonografii Kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku” —mgr Justyna Lijka

godz. 10.30 — „Wyposażenie Kościoła Najświętszej Marii Panny” — mgr Bartłomiej Butryn

godz. 10.40 — „Zniszczenia zamku w 1945 roku” — mgr Ryszard Rząd

godz. 10.50 — „Uwarunkowania konserwatorskie rewitalizacji Kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku” — mgr Mirosław Jonakowski

godz.11.00 —11.30 — dyskusja moderowana przez dra hab. Janusza Hochleitnera prof. UWM w Olsztynie

godz.11.30 —11.50 — przerwa

godz.11.50 —12.30 — „X Muza w Malborku” —pokaz filmów archiwalnych przygotowany przez mgr Jolantę Justę

 • „Pożar dachów w Zamku Średnim” — zbiory kronik filmowych z Filmoteki Narodowej w Warszawie 
   
 • „Odbudowa Kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim” —film autorstwa Macieja Kilarskiego ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku
   
 •  „Sylwetka Macieja Kilarskiego i jego metoda badawczo-konserwatorska” —wywiad nagrany w 2003 roku, ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku

godz. 12.30 —13.00 — dyskusja

 godz. 16:00 — 
otwarcie nowej ekspozycji Młyna na Zamku Wysokim

 

Pobierz program konferencji (pdf)
 

 Wnętrze Młyna na Zamku Wysokim, fotografia archiwalna

 

UWAGA: Konferencja i wernisaż Młyna są otwarte dla publiczności

   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.