PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / "Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku

"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku"Kozioł & Kozioł. Witraż i Malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów" w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku

W minioną niedzielę, 28 czerwca o godz. 18.00, we Włocławskim Muzeum Diecezjalnym odbyło się uroczyste otwarcie wystawy ”KOZIOŁ & KOZIOŁ” prezentującej witraże i obrazy Władysława Kozioła (ojca) i Wojciecha Kozioła (syna) – artystów i konserwatorów związanych z Toruniem. Ekspozycja, przygotowana przez Muzeum Zamkowe w Malborku w oparciu o eksponaty własne (witraże i projekty Władysława) oraz użyczenia obu Artystów (malarstwo i witraże) miała swą pierwszą odsłonę w 2014 r. w Kwidzyńskim Zamku. Jej obecne, gościnne przyjęcie przez Muzeum Diecezjalne wiąże się z rozlicznymi realizacjami witrażowymi tandemu Koziołów dla świątyń obszaru całej Polski, w tym również Diecezji Włocławskiej (Włocławek, Ciechocinek, Nieszawa). Wystawa, zaadaptowana do nowoczesnych wnętrz świeżo dobudowanej części Muzeum o całkowicie przeszklonych elewacjach, zyskała inny wymiar, a prezentowane obrazy, fotogramy, a zwłaszcza witraże – nowy wyraz artystyczny. Licznie zgromadzoną publiczność przywitali dyrektorzy obu Muzeów: Diece-zjalnego – Ks. Dyrektor dr Piotr Sierzchała, Zamkowego w Malborku – Wicedyrektor ds. naukowo-konserwatorskich dr hab. Janusz Hochleitner. W klimat wystawy wprowadziła obecnych kurator wystawy, kustosz Ewa Witkowicz-Pałka. Wśród szacownych gości byli m.in.: JE Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski, Państwo Marta i Władysław Serwatowscy z Warszawy, Piotr Nowakowski – Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz Artyści z Rodzinami. Wernisaż uświetnił mini-koncert włocławianina Rafała Błaszczyka, finalisty XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz film dedykowany Artystom, autorstwa toruńskiej Fundacji „Tumult”.
Wystawa będzie czynna do 31 października 2015 r.
www.muzeum.diecezja.wloclawek.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.