PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"XXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoProjekt rzezba czeskaWydarzenia / Limitowana edycja kalendarza MZM na rok 2021 już w sprzedaży!

Wydarzenia / Ostatnia szansa na zakup kalendarza MZM na rok 2021!

Ostatnia szansa na zakup kalendarza MZM na rok 2021!Ostatnia szansa na zakup kalendarza MZM na rok 2021!Ostatnia szansa na zakup kalendarza MZM na rok 2021!Ostatnia szansa na zakup kalendarza MZM na rok 2021!Ostatnia szansa na zakup kalendarza MZM na rok 2021!Ostatnia szansa na zakup kalendarza MZM na rok 2021!Ostatnia szansa na zakup kalendarza MZM na rok 2021!Ostatnia szansa na zakup kalendarza MZM na rok 2021!Ostatnia szansa na zakup kalendarza MZM na rok 2021!

Uwaga, to już ostatnie chwile by nabyć unikalną i limitowaną edycję naszego kalendarza na rok 2021, która powstała z okazji 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku. Jeśli cenicie oryginalny design i najwyższej jakości materiały spieszcie się - nakład się kończy!


Zawarte w nim kalendarium przedstawia najważniejsze wydarzenia związane z działalnością Muzeum na przestrzeni 60 lat, opracowane i zredagowane wspólnie przez Mariusza Mierzwińskiego (Dyrektora MZM w latach 1987-2017) oraz dr. hab. Janusza Trupindę – obecnego Dyrektora naszego Muzeum.
Ponadto kalendarz został wzbogacony o plakaty wybrane według 2 kryteriów: znaczenia danego wydarzenia oraz formy graficznej i wydrukowany na doskonałym, wysokogatunkowym papierze przyjaznym dla środowiska.


Kalendarz można nabyć w naszych zamkowych sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym (zakładka nowości) za cenę 50 zł brutto. - KLIKNIJ TUTAJ 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.