PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Magic Malbork – Magiczna noc w magicznym mieście

Wały von Plauena
13 sierpnia 2011

Magic Malbork – pokaz laserowy

13 sierpnia Malbork stanie się magiczną sceną, na której rozgrywać się będą pokazy sztuki tanecznej i akrobatyki, muzyka na żywo oraz niesamowita gra ogni, laserów i efektów świetlnych.

Głównym punktem Magic Malbork będzie jak zwykle niepowtarzalny wieczorny spektakl na Wałach von Plauena przy zamku, łączący ze sobą różnorodne formy sztuki: muzykę, taniec, obraz i światło. Wystąpią grupy akrobatyczne, w których wykonaniu będzie można zobaczyć zapierające dech w piersiach akrobacje na dużych wysokościach, a także muzyka na żywo.

W programie między innymi:
► nauka tańca dla mieszkańców i turystów – od godz. 13.00
► mimowie, szczudlarze, body painting, animacje uliczne
► wieczorny magiczny spektakl o godz. 22.00 z tańcem, laserami, muzyką i śpiewem na żywo, ogniami, efektami pirotechnicznymi, akrobatycznymi układami w powietrzu, videomapping, pokaz sztucznych ogni i wiele innych.
 

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW:
tel. +48 55 647 47 47 lub +48 55 647 14 30 w. 48
e-mail: bilety[at]magicmalbork.pl lub cit[at]mwc.malbork.pl
Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku
ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork
 

Na stronie www.bilety.magicmalbork.pl można sprawdzić aktualną dostępność miejsc siedzących na trybunach na Wałach von Plauena. Serwis umożliwia wyłącznie sprawdzenie aktualnej dostępności miejsc (na ogólnej trybunie oraz poprzez wejście w żądane sektory).


Więcej na temat imprezy: www.magicmalbork.pl
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.