PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneKonferencja spotkania malborskiePodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Muzeum Zamkowe w Malborku z nagrodą "Pomorskie dla Seniora"

Muzeum Zamkowe w Malborku z nagrodą "Pomorskie dla Seniora" Muzeum Zamkowe w Malborku z nagrodą "Pomorskie dla Seniora" Muzeum Zamkowe w Malborku z nagrodą "Pomorskie dla Seniora"

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym Muzeum Zamkowe w Malborku otrzymał jedną z nagród Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”. Zostaliśmy nagrodzeni w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom. Nagrodę odebrała zastępca dyrektora MZM Pani Beata Stawarska.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku obchodzi w tym roku swoje 60-lecie. Aktualnie Muzeum zatrudnia 144 Pracowników (w trzech Zamkach: w Malborku, Kwidzynie i Sztumie). Jest jednym z największych pracodawców w Malborku. Osoby w wieku powyżej 50 roku życia stanowią ponad 45% wszystkich pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku i taki mniej więcej odsetek utrzymuje się od latPracownikom o statusie emeryta proponowane jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu czy stopniowe jego ograniczanie. Wszystkie zatrudnione w Muzeum osoby w wieku 50+ mogą liczyć na udział w różnych formach podnoszenia kwalifikacji, w tym konferencje, kursy, szkolenia, w tym obsługa narzędzi online. Muzeum Zamkowe w Malborku od wielu lat w zasadzie opiera swoją działalność na doświadczeniu swoich wieloletnich pracowników. W ostatnim okresie dwa kluczowe procesy rekrutacyjne zakończyły się zatrudnieniem osób w wieku 50+. Średnia wieku w MZM wynosi 47 lat. W związku z tym aktualnie rozpoczyna się naturalna wymiana pokoleniowa. W przypadku kilku zespołów różnica wieku między pracownikami wynosi nawet 36 lat i nie jest to wyjątek. Rola doświadczonych pracowników, którzy znają specyfikę pracy w Muzeum oraz każdy zakamarek Zamków jest i zawsze będzie nie do przecenienia. Dotyczy to wszystkich stanowisk pracy w Muzeum, zarówno merytorycznych, wieloletni pracownicy posiadają ogromną wiedzę o kolekcjach, ale również zespołów wsparcia, gdzie jest wiedza o procesach, rzemieślników. Pracownicy w wieku przedemerytalnym czy emerytalnym są mentorami dla nowych osób w zespole. Dzielą się wiedzą, wypracowanymi przez lata kontaktami z kolegami z innych Muzeów oraz bezcennymi dobrymi praktykami. W zasadzie we wszystkich obszarach działalności w Muzeum funkcjonują międzypokoleniowe zespoły. Dotyczy to zespołów w poszczególnych działach, ale nie tylko. Jako forma promowania współpracy międzypokoleniowej do zespołów zadaniowych, projektowych w zamierzony sposób są zapraszane osoby w wieku 50+. Jest to z korzyścią dla wszystkich. Muzeum współpracuje ze Stowarzyszeniem Przewodników Malborskich, skupiających ponad 300 przewodników, których większość stanowią osoby w wieku 50+. Przewodnicy świadczą usługi na potrzeby gości odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku. Dla wielu przewodników stanowi to szansę na podtrzymanie aktywności zawodowej w okresie emerytalnym a jednocześnie stwarza możliwość utrzymywania kontaktów międzypokoleniowych, w ramach grupy pasjonatów Zamku i historii oraz z turystami z całego świata.

 

MZM próbuje różnych rozwiązań, osoby 50+ bywają zarówno liderami zespołów, jak i członkami. Codzienna współpraca międzypokoleniowa jest naturalna. Nie zawsze jest łatwa, ale pokolenia wzajemnie się siebie uczą. Posiadanie Oddziałów w innych lokalizacjach stwarza Muzeum również możliwość zmiany miejsca pracy, gdy zwłaszcza w przypadku osób starszych codzienny dojazd do miejsca pracy staje się utrudnieniem. Jest to dostrzegane i doceniane przez młodych pracowników, którzy mówią, że są dumni pracując dla takiej Instytucji. Wzajemny szacunek oraz różnorodność to ważne fundamenty pracy zespołowej w MZM.

NS