PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Kalendarze Muzeum Zamkowego w Malborku na rok 2022

Kalendarze Muzeum Zamkowego w Malborku na rok 2022Kalendarze Muzeum Zamkowego w Malborku na rok 2022Kalendarze Muzeum Zamkowego w Malborku na rok 2022Kalendarze Muzeum Zamkowego w Malborku na rok 2022Kalendarze Muzeum Zamkowego w Malborku na rok 2022Kalendarze Muzeum Zamkowego w Malborku na rok 2022

Odliczacie dni do końca roku? My już nie możemy doczekać się przekładania stron najnowszych kalendarzy Muzeum Zamkowego w Malborku. W tym roku mamy dla Was dwie propozycje, które już dostępne są w sklepach stacjonarnych Muzeum i niebawem pojawią się w naszym sklepie online w zakładce Nowości: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/new/1/phot

 

✔️ Kalendarz ścienny ze zdjęciami wybitnej artystki fotografika Elżbiety Białkowskiej, która specjalizuje się w dokumentacji sztuki i spędziła w Muzeum Zamkowym w Malborku ponad rok, tworząc niesamowite obrazy zamku, jego okolic, naszych kolekcji oraz wystaw czasowych. Elżbieta Białkowska dd 30 lat mieszka we Włoszech, w Toskanii. Działając na arenie międzynarodowej, od ponad dwudziestu lat ściśle współpracuje z artystami i kuratorami, dokumentując wystawy, projekty i dzieła sztuki eksponowane w muzeach, galeriach i na biennale sztuki. Dokumentowała prace artystów takich jak Anish Kapoor, Jeff Koons, Antony Gormley, Katarzyna Kozyra oraz dokumentowała wy- stawy w takich miejscach jak Fondazione Prada – Milano, Gallerie degli Uffizi – Firenze, Hayward Gallery – London, Brooklyn Museum – NY, Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji . Aktulnie wspólpracuje z Palazzo Strozzi - Firenze, Centro Pecci Arte Contemporanea - Prato, Instytutem Szwajacrskim w Rzymie i równocześnie z wieloma artystami i kuratorami. Jej zdjecia ukazaly sie w wielu ważnych czasopismach i publikacjach o sztuce. W 2011 roku stworzyła OKNOstudio, jedno z pierwszych na świecie, specjalizujące się w fotograficznej dokumentacji sztuki współczesnej, będące jednocześnie laboratorium dla młodych fotografów.

✔️ Wyjątkowy, kalendarz książkowy na rok 2022, który został wyprodukowany z wykorzystaniem pozostałości powstałych podczas procesów przetwórstwa jabłek. Naturalny, ekologiczny i podlegający recyklingowi. Papier powstał z pozostałości jabłek, które są suszone i zamieniane w proszek na dobę przed ich utlenieniem. Następnie pozyskiwana jest celuloza do produkcji papieru oraz materiały ekologiczne przypominające ekologiczną skórę do produkcji okładki. Proces ten gwarantuje minimalny wpływ na środowisko.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.