PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
60-lecie BiennaleKonferencja spotkania malborskieNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Malborscy Świadkowie Historii - konkurs


Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku pragnie zaprosić szkoły gimnazjalne i Ponadgimnazjalne z Malborka i powiatu malborskiego do wzięcia udziału w konkursie historyczno-kulturowym pt. "Malborscy Świadkowie Historii" organizowanym w terminie od 25 lutego do 30 kwietnia 2014 roku.
Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodych ludzi historią regionalną, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie kim jestem? skąd pochodzę? gdzie jest mój dom?
Zakres tematyczny konkursu: Powojenna historia miasta Malborka i powiatu malborskiego. Losy mieszkańców przybyłych na Ziemię Malborską po 1945 roku.
Organizatorzy przewidzieli w konkursie miejsca od I –III oraz ciekawe nagrody.
W załączeniu przedstawiamy regulamin konkursu.
Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuje Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku oraz Malborskie Cetrum Kultury i Edukacji.

 

REGULAMIN KONKURSU - MALBORSCY ŚWIADKOWIE HISTORII

 
1. Organizatorem konkursu Malborscy Świadkowie Historii jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

2. Konkurs historyczno-kulturowy adresowany jest do uczniów szkół: gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Zakres tematyczny konkursu: Powojenna historia miasta Malborka i powiatu Malborskiego. Losy mieszkańców przybyłych na Ziemię Malborską po 1945 roku.

4. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi historią regionalną, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące własnej tożsamości i nawiązanie przez nich kontaktu z osobami tworzącymi historię lokalną.

5. Zadaniem konkursu jest zebranie i opracowanie przez uczniów mało znanych, niepublikowanych relacji i wspomnień dotyczących historii najnowszej Malborka i powiatu malborskiego.

6. Zadanie może być realizowane w następującej formie:
- wywiadu nagranego w formie filmu lub zapisu na np. dyktafon na płycie DVD
- pisemnego sprawozdania
- prezentacji multimedialnej na płycie DVD

7. Konkurs przeprowadzany jest na jednym etapie od 25.02 – 30.04.2014 r.

8. Praca konkursowa może być wykonana przez jednego ucznia lub zespół uczniów.

9. Uczestnik zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego z dopiskiem KONKURS MALBORSCY ŚWIADKOWIE HISTORII drogą elektroniczną na adres e-mail: j.justa@zamek.malbork.pl lub drogą listową na adres Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork.

10. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę pracy zawierającą krótki opis merytoryczny tematu, imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę szkoły oraz klasę, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego konkurs w szkole.

11. Prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez organizatora w kategorii szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (miejsce od I-III). Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna.

12. Prace przesyłane są na konkurs do 30 kwietnia 2014 roku na adres Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, z dopiskiem Malborscy Świadkowie Historii.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 maja 2014 roku na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl.

14. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Muzeum, mogą zostać wykorzystane w działalności statutowej Muzeum Zamkowego w Malborku.

15. Autor pracy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pobierz regulamin konkursu (doc) -  tutaj
 


Patroni konkursu
 

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku

  

 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 


Malborskie Cetrum Kultury i Edukacji

NS