PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Międzynarodowy Turniej o puchar Federacji IMCF w Sportowych Walkach Rycerskich 11-12 września 2021

Międzynarodowy Turniej o puchar Federacji IMCF w Sportowych Walkach Rycerskich 11-12 września 2021

11-12 września, na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku, odbędzie się Międzynarodowy Turniej o puchar Federacji IMCF w Sportowych Walkach Rycerskich. Gościć będziemy najlepszych rycerzy z kilkunastu krajów świata. Wydarzeniu współorganizowanemu przez Muzeum towarzyszyć będzie jarmark rzemieślniczy, na którym kupić będzie można biżuterię, sztylety, tarcze, pawęże, wyroby drewniane, wyroby z bursztynu, miody, pyłki kwiatowe, wyroby ceramiczne, domowy kwas chlebowy, kaletki skórzane, stroje historyczne, wyroby powroźnicze, elementy uzbrojenia, wyroby kowalskie oraz wiele, wiele innych ciekawych wyrobów.

 

Program

Dzień pierwszy – 11 września 2021

09:30 – 10:30 Ceremonia otwarcia

10:30 – 11:30 Broń drzewcowa, kobiety i mężczyźni, 1 vs 1

11:30 – 13:30 Walki grupowe mężczyzn 5 vs 5

13:00 – 14:30 Miecz długi, kobiety i mężczyźni, 1 vs 1

14:30 – 16:30 Walki grupowe mężczyzn 5 vs 5

16:30 – 18:00 Miecz i tarcza, kobiety i mężczyźni, 1 vs 1

18:00 – 20:00 Grupowe walki pozaturniejowe

 

KUP BILET NA PIERWSZY DZIEŃ:  https://www.eventim.pl/event/turniej-o-puchar-federacji-imcf-imcf-malbork-cup-trybuny-miejskie-13888814/

 

 

Dzień drugi, 12 września 2021

09:30 – 11:00 Miecz i tarcza, kobiety i mężczyźni, ćwierćfinały, półfinały i finał

11:00 – 12:30 Miecz długi, kobiety i mężczyźni, ćwierćfinały, półfinały i finał

12:30 – 14:00 Broń drzewcowa, kobiety i mężczyźni, ćwierćfinały, półfinały i finał

14:00 – 16:00 Ćwierćfinały, półfinały i finał w walkach 5 vs 5

16:00 – 17:00 Ceremonia dekoracji i uroczyste zakończenie Turnieju

 

KUP BILET NA DRUGI DZIEŃ: https://www.eventim.pl/event/turniej-o-puchar-federacji-imcf-imcf-malbork-cup-trybuny-miejskie-13888946/

 

 

Bilety do nabycia online www.eventim.pl

oraz w dniu imprezy (nie gwarantujemy dostępności biletów)

 

 

Długi miecz: To błyskawiczne uderzenia a także brutalne ciosy i kopnięcia. Dwóch przeciwników walczy mieczami o długości 100-140 cm o wadze między 1.6-2,6 kg. Uderzenie mieczem, uderzenie głowicą, rozbrojenie i upadek liczą się za 1 punkt. Uderzenia i kopnięcia są dozwolone, ale nie dają punktów.

 

Tarcza i Miecz: to niczym taktyczna gra w szachy pancerne. Przeciwnicy blokują, kontrują i poruszają się, aby przechytrzyć przeciwnika. Dwóch przeciwników walczy mieczami o długości 75 – 110 cm o wadze do 1.9 kg. Tarcze muszą pasować do historycznych przykładów i mogą ważyć do 5 kg. Pchanie tarczą jest dozwolone, ale uderzanie nią nie. Kopnięcia nie są dozwolone.

 

Broń drzewcowa: to najbardziej brutalna z konkurencji 1 na 1. Uderzenia bronią drzewcową dają możliwość przetestowania zbroi wojownika do granic możliwości. Akcję potęguje możliwość uderzenia dowolnym końcem broni. Dwóch przeciwników walczy bronią montowaną na drzewcu o długości 1,7 – 2 m i maksymalnej wadze 2,5 kg. Uderzenia, ciosy (tępym końcem broni) i upadki liczą się za 1 punkt, a rozbrojenie przeciwnika za 2 punkty. Uderzenia i kopnięcia są dozwolone, ale nie dają punktów.

 

 

Więcej informacji o imprezie i biletach znajdziecie Państwo na stronie www.imcf.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.