PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Mistrzostwa Świata Sportowych Walk Rycerskich w Malborku

Mistrzostwa Świata Sportowych Walk Rycerskich w MalborkuMistrzostwa Świata Sportowych Walk Rycerskich w MalborkuMistrzostwa Świata Sportowych Walk Rycerskich w MalborkuMistrzostwa Świata Sportowych Walk Rycerskich w MalborkuMistrzostwa Świata Sportowych Walk Rycerskich w MalborkuMistrzostwa Świata Sportowych Walk Rycerskich w MalborkuMistrzostwa Świata Sportowych Walk Rycerskich w Malborku

Zakończyły się Mistrzostwa Świata w Sportowych Walkach Rycerskich IMCF 2015.
W ostatnich walkach czwartego dnia Polska zdobyła złoto w kategorii 10vs10 pokonując Anglię i po bardzo wyrównanym starciu z USA, sięgnęła również po złoto w kategorii 16vs16.
Tegoroczne wydarzenie odbywające się w malborskiej twierdzy nie zawiodło oczekiwań entuzjastów Sportowych Walk Rycerskich. Ciągle rosnący poziom drużyn, różnorodność uzbrojenia i stylów walki oraz 26 reprezentacji z 6 kontynentów pozwoliły zaprezentować Sportowe Walki Rycerskie na najwyższym światowym poziomie. Dodatkowo zmienna pogoda, wpływająca na atmosferę prowadzonych starć oraz warunki na polu walki budowały niezwykły klimat tegorocznych Mistrzostw. Było to nie tylko unikatowe wydarzenie sportowe, ale także wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy rycerzami z różnych państw oraz zawiązania nowych przyjaźni.
W tym roku starcia zdominowane zostały przez gospodarzy – reprezentację Polski, która sięgnęła po 6 złotych, 3 srebrne i 1 brązowy medal, zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.
Z bardzo dobrej strony zaprezentował się również zespół Anglii, z którym w walkach grupowych Polacy walczyli aż trzykrotnie, a także drużyna USA, która w walkach grupowych jak na zeszłorocznego mistrza przystało stanowiła bardzo twardy orzech do zgryzienia.
W walkach indywidualnych bardzo dobrze, oprócz Polski, zaprezentowały się również Austria, Japonia, Nowa Zelandia, Hiszpania, Litwa, Estonia oraz Niemcy. Wyrównane pojedynki często kończyły się remisem, a w pamięć z pewnością zapadnie finał broni drzewcowej pomiędzy Hiszpanią oraz Anglią, w którym potrzeba było aż 5 rund dogrywkowych aby wyłonić zwycięzcę. Pamiętny pozostanie też niezwykły styl walki oraz szybkość polskiego mistrza Marcina Waszkielisa, który zapewnił Polsce zwycięstwo w Mieczu i w Tarczy.
Nie można pominąć również roli publiczność, która tłumnie obserwując zmagania na żywo, a także podczas transmisji on-line wspaniale i entuzjastycznie reagowała na zdarzenia w szrankach kibicując drużynom i zagrzewając zawodników do walki.
W pięknym słońcu towarzyszącym ceremonii zamknięcia mistrzostw zabrzmiały hymny narodowe zwycięzców zamykając ten najważniejszy dla rycerstwa turniej wzruszającą i podniosłą atmosferą. Ceremonię swoją obecnością uświetnili: Rafał Mańkus – Wicedyrektor Muzeum Zamkowego, Hubert Filipiak – Prezydent IMCF, Marek Charzewski – Burmistrz Miasta Malborka oraz Szymon Drej – Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
Organizatorzy Mistrzostw: Federacja IMCF, Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Urząd Miasta Malborka, Malbork Welcome Center i Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie dziękują za wsparcie firmom, bez pomocy których impreza nie mogła by się odbyć, w szczególności Przedsiębiorstwu NOGAT SA i firmie Alegre. Wielkie podziękowania również dla wolontariuszy z ZHP Hufiec Malbork oraz z Młodzieżowej Rady Miasta Malborka.

Bardzo dziękujemy!

Podsumowując medale we wszystkich kategoriach:

KATEGORIA 1 vs 1 BRONI DRZEWCOWEJ

Kobiety:
1) Nowa Zelandia – Sophie Stockbridge
2) Polska – Kamila Henkelman 
3) RPA – Christa Martin

Mężczyźni:
1) Anglia – Paweł Kurzak
2) Hiszpania- Jose Martine Amodeo
3) Polska- Robert Szatecki

KATEGORIA 1 vs 1 MIECZ DŁUGI

Kobiety:
1) Quebec – Benedicte Robitaille
2) Polska – Agnieszka Lasota
3) Japonia – Kiyoka Kagawa

Mężczyźni
1) Polska - Wiesław Kurek 
2) Austria – Joji Ishikawa
3) Litwa – Arturas Korpavicius

KATEGORIA 1 vs 1 MIECZ I TARCZA

Kobiety
1) Niemcy – Denise Brinkman 
2) Quebec – Bénédicte Robitaille
3) Polska – Maja Olczak

Mężczyźni
1) Polska – Marcin Waszkielis 
2) Anglia – Lukasz Kowal 
3) Estonia – Jaan Murumets

KATEGORIA 3 vs 3 KOBIET

1) Polska
2) Anglia
3) Hiszpania

KATEGORIA 5 vs 5 MĘŻCZYZN

1) Polska
2) Anglia 
3) USA

KATEGORIA 10 vs 10 MĘŻCZYZN

1) Polska
2) Anglia
3) Dania

KATEGORIA 16 vs 16 MĘŻCZYZN
1) Polska
2) USA
3) Dania

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.