PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / MÓJ EKSIBRIS konkurs plastyczny

 

Z OKAZJI JUBILEUSZU 50 – LECIA
MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE EKSLIBRISU WSPÓŁCZESNEGO MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ORGANIZUJE OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA WYKONANIE EKSLIBRISU DEDYKOWANEGO

 

 

 

UWAGA !
Ze względów organizacyjnych nastąpiła konieczność przesunięcia terminu uroczystego otwarcia wystawy z 7 na 10 czerwca 2013 roku. Wernisaż odbędzie się w Ośrodku Konferencyjnym Karwan Muzeum Zamkowego w Malborku o godz. 16.00. W trakcie imprezy nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
 
 
W dniu 23 maja 2013 roku o godz. 14.30 w Sali Odczytowej Muzeum Zamkowego w Malborku odbyło się spotkanie jury Ogólnopolskiego konkursu plastycznego na wykonanie ekslibrisu dedykowanego, pt. „Mój ekslibris”. Komisja konkursowa w składzie:
Mariusz Mierzwiński – dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, przewodniczący komisji konkursowej
Bogumiła Omieczyńska – kustosz, Kolekcja Ekslibrisu MZM
Mariusz Stawarski – kustosz, stanowisko do spraw projektowania w MZM
Tomasz Bogdanowicz – kustosz, kierownik Działu Edukacji MZM
Ewa Kasprzyk – kustosz, Dział Edukacji MZM, sekretarz komisji konkursowej
dokonała wyboru najlepszych prac. Podjęto decyzję o przyznaniu trzech nagród i trzech wyróżnień. Za najlepsze prace uznano:
 
I MIEJSCE
 
Exlibris Monika Zakrzewska, 2013 r., C8, 10.0 x 7.0 cm
Nauczyciel prowadzący: Krystian Wdowiak
Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
 
II MIEJSCE
 
Ex libris Jakub Sobczak, 2013 r., X3, 9.2 x 7.0 cm
Nauczyciel prowadzący: Marta Muszyńska - Józefowicz
Liceum Plastyczne im. A.Grottgera w Supraślu
 
III MIEJSCE
 
El  P.S. (Patryk Sobolewski), 2013 r., C8, 13.0 x 8.5 cm
Nauczyciel prowadzący: Jowita Fiedorowicz
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
 
 
WYRÓŻNIENIE
 
Exl Zuzanna Kowalska, 2013 r., C8, 3.3 x 7.7 cm
Nauczyciel prowadzący: Ryszard Baloń
Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim
 
Ex libris PZ (Piotr Zieliński), 2013 r., C3, 8.5 x 8.0 cm
Nauczyciel prowadzący: Ryszard Baloń
Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim
 
Ex libris Jakuba (Jakub Krzos), 2013 r., C3, 12.0 x 9.0 cm
Nauczyciel prowadzący: Jowita Fiedorowicz
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
 
Ponadto na wystawie swoje prace zaprezentuje 37 młodych twórców:
 
Urszula Aksinowicz - Liceum Plastyczne im. A.Grottgera w Supraślu
Maria Bugdol - Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim
Kinga Bugdol - Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim
Adrianna Chomicz - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Julia Czech - Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku
Wioleta Dettlaf - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Katarzyna Grabowska - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Marcel Gęsiarz - Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku
Kamil Jaworski - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Klaudia Klimas - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Hanna Kruczak - Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim
Agata Kun - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Marta Kussowska - Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku
Marek Malejko - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Joanna Róża Małek - Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim
Emilia Marzec - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Amelia Mazerant - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Aleksandra Młynarska - Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
w Zespole Szkół Plastycznych im. J.Brandta w Radomiu
Mateusz Muszyński - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Marcelina Niedbało - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Natalia Nowakowska - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
Hanna Nowik - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Karolina Opalewska - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Adriana Ostasz - Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim
Karolina Ostrowska - Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim
Paulina Pazik - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Karolina Piaskowska - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Monika Putek - Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim
Kinga Radoń - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
Wiktoria Rybacka - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
Marcel Sitko - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
Sylwester Strzemecki - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Ewa Walicka - Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim
Maksymilian Wieczorkiewicz - Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku
Agnieszka Wojtaszczyk - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Joanna Zbień - Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
Nina Żupińska - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
 
Organizatorzy bardzo dziękują uczniom, nauczycielom i opiekunom za udział w konkursie, stanowiącym wyjątkowe wydarzenie w historii Muzeum Zamkowego w Malborku.
 
 
Oto fotorelacja z obrad komisji konkursowej:
 

fot. B.L. Okońscy

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.