PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenne60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku - Zapraszamy na konkurs wspomnieńJarmark rzemiosła 8-11 lipca 2021Wystawa „Bursztynowe Opus Pauliny Binek” od 6 czerwca w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Muzeum Zamkowe w Malborku nagrodzone Pomorską Nagrodą Muzealną

Muzeum Zamkowe w Malborku nagrodzone Pomorską Nagrodą Muzealną

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Zamkowe w Malborku zostało nagrodzone Pomorską Nagrodą Muzealną, którą co roku wyróżniane są „najlepsze i najważniejsze inicjatyw muzealnych realizowanych na terenie województwa pomorskiego – wystaw, programów edukacyjnych, projektów badawczych, wydawnictw.” Pomorska Nagroda Muzealna Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich przyznawana jest od 2015 roku. Jej pomysłodawcą był ówczesny prezes Oddziału Pomorskiego SMP – Janusz Trupinda. Od początków istnienia konkursu honorowy patronat nad nim objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku otrzymało Nagrodę za wystawę „SAPIENTIA AEDIFICAVIT SIBI DOMUM Mądrość zbudowała sobie dom...” która dostępna była na zamku między wrześniem a listopadem 2019 roku. Była to pierwsza w Polsce tak obszerna i różnorodna wystawa, podejmująca niezwykle ciekawy i złożony temat krzyżackiego władztwa w Prusach, z całym bogactwem wątków i motywów, jakie składają się na to zagadnienie. Nie bez znaczenia jest fakt, że ekspozycja rozlokowana była we wnętrzach stołecznego malborskiego zamku, co zapewniło prezentowanym na niej zabytkom odpowiedni kontekst merytoryczny oraz wysokiej klasy oprawę estetyczną. Międzynarodowa wystawa, na której znalazło się kilkaset eksponatów zaprezentowała te dwa na pozór sprzeczne ze sobą wymiary władztwa krzyżackiego w Prusach: ideologiczny i praktyczny, stanowiące o wyjątkowości państwa kierowanego w szczytowym okresie jego rozwoju przez kilkuset braci zakonnych.

 

Fot. Ela Białkowska OKNOstudio Photography

 

Więcej informacji o wystawie: https://zamek.malbork.pl/wydarzenia/nowa-wystawa-madrosc-zbudowala-sobie-dom-panstwo-krzyzackie-w-prusach-623

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.