PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Muzeum Zamkowe w Malborku nagrodzone wyróżnieniem w konkursie Sybilla 2019

Muzeum Zamkowe w Malborku nagrodzone wyróżnieniem w konkursie Sybilla 2019 Muzeum Zamkowe w Malborku nagrodzone wyróżnieniem w konkursie Sybilla 2019

Nowoczesny system zabezpieczenia zbiorów eksponowanych na wystawach muzealnych w przestrzeniach Muzeum Zamkowego w Malborku został nagrodzony w tegorocznej, 40. edycji konkursu Sybilla 2019, którego Jury co roku przygląda się największym osiągnięciom na polu muzealnictwa w Polsce.

 

Celem utworzenia Konkursu Sybilla był, jak informują jego organizatorzy „Wybór i uhonorowanie najważniejszych projektów zrealizowanych przez polskie muzea w ubiegłym roku w takich obszarach jak konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, edukacja, projekty naukowo-badawcze, nowe i zmodernizowane wystawy stałe, wystawy czasowe, zarządzanie.” W tym roku Jury obradowało pod przewodnictwem prof. dr hab. Wojciecha Włodarczyka, w składzie dr hab. Piotr Kwiatkowski (zastępca przewodniczącego), Przemysław Głowacki, mgr inż. Marcin Krawczyk, dr hab. Piotr Kwiatkowski, Hanna Nowak-Radziejowska, Alicja de Rosset, Piotr Semka, dr hab. Adam Szpaderski, profesor Uniwersytetu SWPS, dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki, prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk, Dorota Ząbkowska. Decyzją ekspertów, Muzeum Zamkowe w Malborku zdobyło wyróżnienie w konkursie Sybilla 2019 w kategorii „Zarządzanie” za przeprowadzenie wyjątkowo wymagającego projektu wprowadzenia nowoczesnego systemu zabezpieczenia zbiorów eksponowanych na wystawach muzealnych w przestrzeniach Muzeum.

Zamek w Malborku, wyjątkowy zabytek architektury, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO jest trudnym miejscem do prezentowania wybitnych dzieł sztuki i rzemiosła architektonicznego. Są one bardzo wrażliwe na zmieniające się czynniki klimatyczne – zmiany wilgotności i temperatury oraz na działanie promieni słonecznych. Zachowana historyczna architektura wraz z elementami wyposażenia i wystroju wnętrz wymusza kompleksowe podejście do tematu bezpieczeństwa zbiorów. Opracowany w Muzeum Zamkowym w Malborku system zarządzania bezpieczeństwem zbiorów – zarówno w aspekcie zabezpieczenia przed kradzieżą bądź zniszczeniem, jak i w aspekcie bezpieczeństwa klimatycznego składa się z następujących elementów, które mogą być w elastyczny sposób dostosowywane do potrzeb kolejnych wystaw czasowych: usprawnionego systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu nowoczesnych gablot muzealnych podłączanych do systemu SSWiN oraz elementów modelowania światła w sposób bezpieczny dla muzealiów (zasłony oraz spełniające normy oprawy oświetleniowe).” Tłumaczy Dr hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.

 


 

Wprowadzenie nowoczesnych zabezpieczeń otwiera nowy rozdział w historii pracy Muzeum Zamkowego w Malborku i znacząco wpłynie na poszerzenie jego kompetencji jako instytucji wystawienniczej i naukowej. Najwyższej klasy warunki prezentowania i przechowywania dzieł sztuki sprawią także, że inne instytucje będą chętniej angażowały się we współpracę z Muzeum Zamkowym co w przyszłości zaowocuje rosnącą liczbą prestiżowych, międzynarodowych projektów realizowanych w Malborku. Świetnym przykładem takiej współpracy jest rozpoczęty w roku 2018 projekt „„Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach”. Jego zwieńczeniem jest otwarta 18 października wystawa, na której zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć kilkanaście unikalnych rzeźb, z których spora część pochodzi od instytucji użyczających i po raz pierwszy zostaje zaprezentowana w takim kontekście.

„Zamek malborski jest masowo odwiedzaną atrakcją turystyczną, ale także miejscem ważnym dla budowania tożsamości mieszkańców miasta i regionu. Stworzenie lepszych warunków do eksponowania zbiorów muzealnych daje większe możliwości do prezentacji gościom Muzeum Zamkowego w Malborku elementów tego dziedzictwa. Gwarancja bezpieczeństwa zbiorów umożliwiła podjęcie dialogu i współpracy z najważniejszymi instytucjami muzealnymi na świecie. Obecność na międzynarodowej arenie muzealnej stwarza możliwość naszym gościom szansę szerszego uczestnictwa w ofercie kulturalnej i zwiększa komfort jej percepcji. Zastosowane systemy bezpieczeństwa pozwalają również na pełniejsze eksponowanie architektury wnętrz zamku, w których budowane są wystawy czasowe. Dzięki ograniczeniu ingerencji technicznych zabezpieczeń architektura staje się integralną częścią ekspozycji, co wzmacnia siłę jej przekazu i pozwala zwiedzającym lepiej zrozumieć historię zamku i jego rolę w dziedzictwie regionu. Doświadczenia zbierane w Malborku zostaną wykorzystane w dwóch oddziałach Muzeum Zamkowego w Malborku – zamkach w Kwidzynie i Sztumie.” Informuje Muzeum Zamkowe w Malborku.


 

Ogłoszenie wyników Konkursu Sybilla 2019 odbyło się 19 października 2020. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 ceremonia została przeprowadzona online. Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu polskich muzealników. Na jego prestiż składa się długa historia i setki nagrodzonych oraz wyróżnionych. Jak informuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który od 2011 zajmuje się organizacją Konkursu: „Od blisko czterdziestu lat wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest najważniejszą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Przez lata konkurs zmieniał się w zakresie m.in. sposobu wyłaniania i nagradzania zwycięzców, przyznawanych nagród, powoływania i procedowania jury. Główne założenia – nagradzania i upowszechniania najwybitniejszych osiągnięć ze wszystkich obszarów działalności muzealnej – pozostały jednak niezmienione.”


ZDJĘCIA DO PUBLIKACJI

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Muzeum Zamkowe w Malborku – muzeum  powołane do życia  dnia 1 stycznia 1961 roku. Jego główną siedzibą jest pokrzyżacki zamek w Malborku, w 1997 r. wpisany na światową listę zabytków kultury UNESCO.  Zbiory Muzeum liczą sobie już blisko 50 tys. muzealiów, głównie zabytków rzeźby, malarstwa, detalu architektonicznego, numizmatów i rzemiosła artystycznego. Oddziałami Muzeum Zamkowego są: Zamek w Kwidzynie (od 1972) i Zamek w Sztumie (od 2018). W 2019 muzeum zwiedziło 805 201 osób. W 2011 muzeum zostało odznaczone Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, było też wielokrotnie nagradzane za działalność konserwatorską i wystawienniczą.  

 

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla to wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz polskich muzeów. Na jego prestiż składa się długa historia (w przyszłym roku odbędzie się 40. edycja konkursu) i setki nagrodzonych oraz wyróżnionych wybitnych wystaw, publikacji, badań naukowych, realizowanych przez całe spektrum polskich muzeów. Prześledzenie historii Sybilli wiele mówi o tym, jak na przestrzeni lat zmieniały się muzea i akcenty ich działalności. Od roku 2011 Konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.