PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuJesteśmy z Wami! Zapraszamy do zwiedzania od 1 lutego 2021

Wydarzenia / Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na SEE TOGHETER CHALLENGE

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na SEE TOGHETER CHALLENGE

Jak walczyć z nostalgią w takcie pandemii? Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na SEE TOGHETER CHALLENGE / SPRÓBUJMY SIĘ SPOTKAĆ – przedsięwzięcie, w centrum którego znalazły się najpiękniejsze zabytki na liście UNESCO

 

LINK DO TRANSMISJI (START 21 PAŹDZIERNIKA O 13:30 do 17:00):

https://www.youtube.com/watch?v=ge1TG5m1_Ic&feature=youtu.be

 

W obecnej sytuacji ciężko jest się nam spotkać i podziwiać świat –przedsięwzięcie SEE TOGHETER CHALLENGE / SPRÓBUJMY SIĘ SPOTKAĆ zorganizowane zostało, by pokrzepić nasze serca w tych trudnych czasach. Koreański Narodowy Komitet ds. UNESCO, South Korea Telecom, firma Magenta i Muzeum Zamkowe w Malborku zorganizowały wydarzenie, dzięki któremu najciekawsze i najważniejsze zabytki z listy UNESCO zostaną zaprezentowane globalnej publiczności od 21 października 2020 na żywo, za pomocą transmisji w technologii 5G. 


Transmisje będą realizowane przez cały tydzień – przy czym jako pierwszy zostanie zaprezentowany zamek Malbork. Dostępne będą na całym świecie, głównie w Korei Południowej, Europie, USA i Ameryce Południowej. Przekaz na żywo będzie odbierany na Dalekim Wschodzie od godziny 10.00 do 18.00, w Europie od 18.00 do 2 w nocy ranem, a w USA i Ameryce Południowej – od 2 w nocy do 10.00.  Już dziś zamek Malbork odwiedzi ekipa filmowa, który zaprezentuje go użytkownikom sieci na całym świecie za pośrednictwem streamingu 5G na żywo. Następnie zespół z Korei przeniesie się na kilka dni do Warszawy i odwiedzi Łódź, która nie jest wprawdzie wpisana na listę UNESCO, ale zachwyciła twórców aurą sztuki filmowej.


Twórcy projektu zachęcają międzynarodową społeczność do dzielenia się linkami do transmisji online „Prosimy Was o zostanie gospodarzem świata! Nasza globalna transmisja na żywo w ramach sieci 5GProjekt Connect-the-World to projekt promujący pokój i globalną solidarność na rzecz zrównoważonego świata. Podzielmy się pięknem światowego dziedzictwa UNESCO z resztą świata!” informują twórcy przedsięwzięcia, koreańska firma produkcyjna Digital Window.


Więcej informacji na temat transmisji oraz samego projektu znajdziecie Państwo na tej stronie:https://www.5g24live.com

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.