PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Muzyka jest (z) kobietą

Muzyka jest (z) kobietąMuzyka jest (z) kobietąMuzyka jest (z) kobietąMuzyka jest (z) kobietąMuzyka jest (z) kobietąMuzyka jest (z) kobietąMuzyka jest (z) kobietąMuzyka jest (z) kobietąMuzyka jest (z) kobietąMuzyka jest (z) kobietąMuzyka jest (z) kobietąMuzyka jest (z) kobietą

7 marca, w Muzeum Zamkowym w Malborku, odbył się na koncert słowno- muzyczny z okazji Dnia Kobiet.

Ponieważ okazja była wyjątkowa to i wyjątkowy był repertuar.

Przed publicznością wystąpili: Barbara Bursztynowicz przy akompaniamencie Tytusa Wojnowicza (obój) oraz Tomasza Glanca (fortepian).

Artyści przybliżyli teksty kobiet literatury, polskich noblistek – Wisławy Szymborskiej oraz Olgi Tokarczuk.

Przed publicznością wystąpiła także Marta Szewczyk z Malborka, która została w ub. roku Mistrzem Mowy Polskiej.

 

 

O artystach

 

Barbara Bursztynowicz urodziła się 27 stycznia 1954 roku w Bielsku - Białej. W 1997 roku ukończyła wydział aktorski w warszawskiej PWST. Zadebiutowała rolą Katii w

„Barbarzyńcach” Gorkiego w reżyserii A. Bardiniego w Teatrze Powszechnym w

Warszawie. Potem przez wiele lat była związana z warszawskim Teatrem Ateneum,

w którym zagrała m.in.: Ofelię w „Hamlecie” Szekspira, Zosię Plejtus w „Matce”

Witkacego, Lady Groom w „Arkadii” Stopparda i inne znaczące role.

Występowała także w filmach, m.in.: w „Klinczu” Andrejewa jako Bożena, w „Obronie

własnej” Kamińskiego jako Dorota, czy jako Małgorzata w „Roślinach trujących”

Glińskiego.

Jej dorobek w teatrze telewizji to przede wszystkim Ismena w „Antygonie” Sofoklesa,

Desiree w „Chorobie młodości” Brucknera i Łucja w „Piraniach” Orłosia.

Z mężem Jackiem Bursztynowiczem oraz Januszem Tylmanem pianistą i kompozytorem stworzyła kabaret liryczny pod nazwą „Cafe-teatr na Francuskiej”.

Od wielu lat na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczy w Spotkaniach

Literackich, podczas których prezentuje wybitne utwory poetyckie i prozatorskie

literatury polskiej i europejskiej.

Przez pewien czas pisała felietony do dodatku telewizyjnego „Polska the Times”.

Potem zostały one wydane w zbiorze pod tytułem „Jak w życiu. Felietony”.

Barwne anegdoty z planu filmowego i sceny przeplatają się w nich ze wspomnieniami bliskich ludzi i historiami z życia osobistego.

Wielką popularność przyniosła jej rola Elżbiety w telenoweli „Klan”.

Po kilku latach przerwy można ją było znów oglądać na deskach scenicznych w

Teatrze Komedia w Warszawie w roli Ruth w sztuce Firth’a „Dziewczyny z kalendarza” i w roli Barbary w „Furiach” Szczygielskiego.

Ostatnio zagrała rolę Lili w czarnej komedii autorstwa Colleen Murphy pod tytułem

„Ranny Ptaszek”.

Barbara Bursztynowicz zagrała także wiele ról w Teatrze Polskiego Radia,

jak również udzieliła głosu dziesiątkom postaci w dubbingowanych filmach.

 

Dr Tomasz Glanc jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie organów prof. Batora oraz dyrygentury prof. Rubina. Uczestniczył w mistrzowskich kursach organowych, pianistycznych i dyrygenckich, sam też prowadzi mistrzowskie warsztaty improwizacji organowej. Od wielu lat koncertuje w Europie, Azji i Ameryce, nie tylko jako organista, lecz również jako pianista i kompozytor, współpracując z wybitnymi solistami, orkiestrami oraz znanymi aktorami jak: Krzysztof Kolberger, Teresa Lipowska, Piotr Fronczewski, Barbara Bursztynowicz, Magdalena Zawadzka, Anna Seniuk, Jerzy Zelnik, Cezary Żak, Artur Barciś, Anna Nehrebecka, Marian Opania,  Joanna i Mirosław Baka czy Tomasz Stockinger. Dokonał nagrań radiowych, telewizyjnych oraz 7 płyt DVD i 62 płyt CD. Stałym punktem koncertów są improwizacje w rożnych stylach od baroku przez romantykę do jazzu włącznie jak też własne kompozycje. Jest finalistą międzynarodowego konkursu organowego w Hanowerze "Jazz & church organ".

Na jego koncie kompozytorskim znajduje się 950 tytułów zawartych w 72 zeszytach nutowych na ponad 6200 stronach, w tym: utwory wokalne i orkiestrowe; transkrypcje organowe utworów Bacha, Gershwina, Schumana, Regera i Chopina; cykl organowy „Bach, jazz & organy”, „Chopin & organy”; kompozycje własne na organy; kompozycje na fortepian, flet, skrzypce, wiolonczelę, saksofon, obój i klarnet; utwory organowe z cyklu "In Memoriam" oraz utwory z cyklu „Dancing Pipes”, jak: „Tańce latynoskie”, „Polskie Tańce Narodowe” i „Orchestra works“; symfonie organowe; cykl kompozycji "Time" na organy i fortepian; cykl "Orgel-Duo" ; „Missa Jubilate” i „Missa  Triumphalis” na orkiestrę, chór i solistów; gospelowa "Missa pro pace" nagrana z aktorką Teresą Lipowską, recytującą teksty o pokoju oraz trzy krótkie msze „Missa brevis” na chór i organy; "Oratorium Tomaszowe" na orkiestrę, fortepian, chór i solistów, do którego recytacje nagrał z aktorem Piotrem Fronczewskim; Oratorium na Boże Narodzenie "Liebestraum"; Symfonia Nr.1, F-Dur, Requiem oraz dwa koncerty fortepianowe; kantata wielkopostna „Via Dolorosa” i opowiadania wigilijne „Christmas time”. Napisał muzykę do czterech dziecięcych musicali, jak też muzykę do antywojennego musicalu "Good morning Bagdad" przeciwko wojnie w Iraku.

T.Glanc jest kompozytorem, pedagogiem i muzykiem koncertowym, kierownikiem artystycznym czterech Festiwali Muzycznych, przewodniczącym jury konkursów  „Cantate Deo” oraz „Wettbewerb für junge Talente Kolonia-Wrocław-Paryż”. Jest laureatem najwyższej nagrody Kongresu Polonii Niemieckiej "Polonicus" w kategorii kultury, a w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej wybrany został do grona najważniejszych  osobowości Warmii i Mazur. Tomasz Glanc jest doktorem sztuk muzycznych w przedmiocie Improwizacja.

 

Tytus Wojnowicz – edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat, początkowo grał na skrzypcach. W wieku 15 lat spotkał prof. Stanisława Malikowskiego i rozpoczął naukę gry na oboju. Pozostał jego uczniem aż do ukończenia Akademii Muzycznej w Warszawie w roku 1990. Następnie studiował w Musikhochschule we Freiburgu w klasie prof. Heinza Holligera gdzie otrzymał dyplom w roku 1993. Brał udział w kilku konkursach krajowych i międzynarodowych . Otrzymał mi.in. wyróżnienie na konkursie młodych muzyków „Concertino Praha”- 1983,  I nagrodę na Konkursie Oboistów we Włoszakowicach (1990),  III nagrodę na Isle of Wight Oboe Competition- 1993 (Wielka Brytania). Został wybrany Instrumentalistą Roku 1997, 1998 w plebiscycie polskich rozgłośni radiowych. W latach 1989-2002 był członkiem Warszawskiego Kwintetu Dętego „Da Camera” z którym odbył wiele podróży koncertowych. Występował m.in. na Tajwanie, w Niemczech, Czechach, Holandii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Jako solista występował z większością polskich zespołów filharmonicznych oraz z orkiestrami kameralnymi – m .in. „Amadeus”, „Concerto Avenna”, Elbląska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.