PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / New Life Gospel Choir - koncert muzyki chrześcijańskiej

 koncert muzyki gospel

 

 

Miejsce koncertu: Przyziemie KARWANU
                            Muzeum Zamkowe w Malborku
Data:                   17 sierpnia 2012, godz. 18:00
Wstęp:                 bezpłatny

 

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński ma zaszczyt zaprosić wszystkich pasjonatów muzyki chrześcijańskiej gospel do Przyziemia Karwanu na koncert grupy: “New Life Gospel Choir”.

 

W trakcie pełnych emocji koncertów muzycy przekazują swoje odczucia i wiarę w Boga. Utwory takie jak: Amazing Grace, This is the day, Glory Hallelujah, Motherless Child, This little light of mine Cherish, I will follow Him Change the World, He`s got the whole world Kiss from a Rose, Kumbaya, Oh when the saints - to tylko niektóre przeboje muzyki gospel z bogatego repertuaru “New Life Gospel Choir”.

 

Zespół wystąpi w składzie: Peter Mante (solista i szef muzyczny zespołu), Corinne Niozo-B, Regine, Gloria Niozo-F. G, Dan Aborah, Honore Haase.

 

Stało już się tradycją, że jeden z koncertów festiwalowych gospel, odbywa się właśnie na Zamku w Malborku. To już XVI edycja Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej w Polsce, w tym roku gospodarzem całego festiwalu będzie miasto Gniew.

 

W Malborku wstęp na koncert jest bezpłatny!

 

Patroni medialni: 

                     

                    

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.