PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Noc Muzeów

„Średniowiecze i współczesność – nocne zderzenia”

NOC MUZEÓW W MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU

sobota, 18 maja 2013 roku

Noc muzeów

 

Już w najbliższą sobotę, 18 maja 2013 roku, Muzeum Zamkowe w Malborku otwiera swoje bramy podczas Europejskiej Nocy Muzeów. Rozpoczęcie nocnego zwiedzania Zamku nastąpi o godz. 20:00. To niepowtarzalna okazja zobaczenia największej gotyckiej warowni spowitej ciemnością.

Nocnej wędrówce po zamkowych wnętrzach towarzyszyć będą współczesne rzeźby największych polskich artystów. Wierzymy, że kontrast gotyckich, średniowiecznych murów i współczesnej rzeźby będzie zaskakiwać, skłaniać do refleksji. To także zapowiedź nowej wystawy ”Dialog miejsca”, która w całości, już od 2 czerwca 2013 roku zaprezentowana zostanie na Zamku.

W tegorocznej Nocy Muzeów na Zamku weźmie udział po raz kolejny Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, które zaprezentuje wyselekcjonowany materiał archiwalny z własnego zasobu, związany z historią miasta Malborka, m.in. statut gminy wyznania mojżeszowego w Malborku powstałej w 1856 r., plan rekonstrukcji starówki malborskiej /Hohen Lauben/ z początku XX w.,  czy najstarszą gazetę malborską znajdująca się w zbiorach Archiwum – Marienburgischer Anzeiger z 1829 r.

Poza  tajemniczą wyprawą po Zamku, Noc Muzeów będzie można spędzić w historycznym Parku Machin Oblężniczych. W programie pokazy strzelania, walk rycerskich i średniowiecznego uzbrojenia oraz ognisko.

Również barka  "U Flisaka" zacumowana u brzegu Nogatu przygotowała moc atrakcji w tę wyjątkową noc. Wszystkich miłośników muzyki szantowej zapraszamy już o godz. 18:00 na nabrzeże "U flisaka" na koncert zespołu Johny Roger  (wstęp wolny). Rezerwacje stolików telefonicznie, pod numerem 509 800 633 lub 272 45 66  lub na miejscu w Barze.
Pobierz plakat koncertu (kliknij tutaj).

 

Program Nocy Muzeów przedstawia się następująco:

I cześć: Nocne Zwiedzanie Zamku

20:00 początek Nocy Muzeów – nocne zwiedzanie Zamku
20:00 pierwsze wejście do Zamku; 23:00 - ostatnie wejście;

UWAGA!

Wejściówki na Noc Muzeów oraz pamiątkowe monety wstępu - do zakupienia w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku za symboliczną złotówkę, od wtorku 14 maja do soboty 18 maja 2013 roku.

Wejściówki mają konkretną godzinę zwiedzania.


Liczba miejsc podczas Nocy Muzeów jest ograniczona.

Prowadzimy również rezerwację dla grup zorganizowanych krajowych i zagranicznych. Kontakt: (055) 647 09 78, lub (055) 647 09 02.

 

II część: Noc Muzeów w Parku Machin Oblężniczych


Atrakcje stałe w godzinach 20:00 – 1:00

- iluminowana wystawa machin oblężniczych
- interaktywna zbrojownia
- średniowieczny obóz z namiotami i wyposażeniem
- ognisko

Atrakcje Dodatkowe

20.00 – otwarcie obozu oblężniczego
20.30 – pokaz strzelania z organek
21.30 – pokaz walk rycerskich i średniowiecznego uzbrojenia
22.30 – pokaz strzelania z kuszy wałowej
23.30 – pokaz walk rycerskich i średniowiecznego uzbrojenia
00.30 – pokaz strzelania z Einarna
01.00 – zamknięcie obozu oblężniczego
 

Rezerwacje i bilety na Noc Muzeów do Parku Machin Oblężniczych:

Bilety do Parku Machin Oblężniczych w cenie: 5,00 PLN (opłata przy wejściu na wystawę).
Liczba miejsc ograniczona: możliwa wcześniejsze rezerwacje - od poniedziałku 13 maja do piątku 17 maja 2013 roku – wyłącznie drogą mailową: biuro@zamekmalbork.pl.
 

 

Współorganizatorzy:
 

           

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.