PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Noc Muzeów na Zamku w Malborku

Noc muzeów – zamek nocą

MUZEUM PODBIJA SERCA
Romantyczna Noc Muzeów na Zamku w Malborku 15 maja 2010

Początek Nocy o godzinie 21:00

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na romantyczną podróż wprost do serca zamku... Już w sobotę 15 maja w ramach Nocy Muzeów Zamek w Malborku otwiera swoje bramy.

Nocne zwiedzanie z przewodnikami rozpocznie się o godz. 21:00. Przy lirycznym akompaniamencie muzycznym i romantycznych scenkach aktorskich będzie można podziwiać wnętrze tego wspaniałego Zamku. Na szlaku zwiedzania czekać będą na Państwa liczne atrakcje, a do barwnego świata miłosnej magii przeniosą nas malowidła wykonywane na twarzach zwiedzających . W Pałacu Wielkich Mistrzów usłyszymy malborskiego skrzypka – Romana Chojnackiego – czy można wymarzyć sobie coś bardziej romantycznego… W programie również fireshow – wystąpi grupa artystyczna SOMBRA.
 

Krakowski Teatr Uliczny Scena Kalejdoskop Kulminacyjnym punktem programu o godz. 00:00 będzie spektakl,wystawiony przez Krakowski Teatr Uliczny Scena Kalejdoskop pt: Serce Don Juana. Ta wspaniała opowieść z pogranicza jawy i snu będzie umiejscowiona na terenie Zamku – na międzymurzu, w okolicach bramy św. Mikołaja. Nasączona mistycyzmem i oprawiona wspaniałą muzyką pantomima gwarantuje niezatarte wrażenie. Piękne kostiumy, brawurowa gra aktorów na szczudłach, efekty pirotechniczne to tylko niektóre zalety tego wspaniałego widowiska…

Bilet wstępu słodki i jadalny – ciasteczko z czekoladowym afrodyzjakiem – cena 5,00 PLN

Uwaga, ilość miejsc ograniczona!

Zakup ciasteczek wstępu od 11 maja w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku oraz w Malbork Welcome Center

To jedyna taka okazja w roku – daj się ponieść magii i wyrusz na nocne zwiedzanie zamku!!!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.