PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Noc Muzeów na Zamku w Malborku - 21 maja 2016

 

zdjecie Nooc Muzeów

 

 

Uwaga!


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie Nocą Muzeów na Zamku w Malborku, wszystkie przygotowane przez MZM wejściówki na to wydarzenie zostały już wyczerpane.

 Serdecznie zapraszamy w sobotę, 21 maja, do wspólnego świętowania Europejskiej Nocy Muzeów na malborskim zamku. Hasło tegorocznej edycji Nocy Muzeów brzmi „Szlakiem kościołów i kaplic zamkowych”

Pod osłoną nocy, otworzymy dla naszych Gości podwoje jednego z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie! Pokażemy Wam zamek jakiego dotąd nie widzieliście wraz z odbudowanym kościołem Najświętszej Marii Panny i kaplicą Św. Anny, a także innymi zamkowymi kościołami i kaplicami, reprezentacyjnymi wnętrzami i tajemniczymi krużgankami. Początek nocnej wyprawy po zamku o godz. 19.30.

termin | sobota, 21 maja, początek godz. 19.30, ostatnie wejście godz. 23.00
zbiórka | plac przed recepcją Muzeum Zamkowego w Malborku
wstęp | wejściówka 1 PLN

UWAGA:

Ze względów bezpieczeństwa ilość wejściówek jest ograniczona. Zachęcamy do wcześniejszego nabycia wejściówek za pośrednictwem strony www.bilety.zamek.malbork.pl bądź w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku od piątku, 13 maja 2016 r.

W dniach 18 - 20 maja 2016 r. kasa biletowa prowadzi rezerwacje dla grup zorganizowanych krajowych i zagranicznych.


Nie przyjmujemy rezerwacji indywidualnych.

Wejściówki mają dokładnie określoną godzinę wejścia na zamek. Prosimy o punktualne przybycie.

ZAPRASZAMY!
Tegoroczna Noc Muzeów na Zamku w Malborku jest organizowana wspólnie z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku: www.ikm.gda.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.