PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Noc Muzeów - Parozamkiem w nocny rejs

Noc Muzeów - Parozamkiem w nocny rejs

 

Noc Muzeów zbliża się wielkimi krokami! To jedna z tych nocy w roku, podczas której nie warto spać. Tym razem Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na nocne zwiedzanie pt: „Parozamkiem w nocny rejs...”.

 

Będziemy żeglować po meandrach historii i sztuki, po jednym z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie! Pokażemy Wam zamek jakiego dotąd nie widzieliście: wielki, dostojny, w nocnej iluminacji- zachwyci każdego kto przybędzie w Noc Muzeów do Zamku w Malborku.

 

Na tegoroczną Noc Muzeów serdecznie zapraszamy w sobotę, 19 maja 2012 roku. Początek nocnej wyprawy po Zamku o godz. 20.00. Wcześniej, od godziny 18.00, wspólnie z Żeglugą Ostródzką zapraszamy na rejs po rzece Nogat.

 

Program Nocy Muzeów:

 

18.00-22.00 – rejsy po Nogacie (opłata - 2,00 PLN przy wejściu na statek)
 

20.00-23.00 – nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem
 

          23.00 – wejście ostatniej grupy zwiedzających na zamek
 

20.00-21.30 – koncert zespołu szantowego Shantymentalni (Ściana Zachodnia zamku od strony Nogatu)


 

zespół muzyki szantowej Shantymentalni; (fot. archiwum zespołu)


UWAGA! Nocne zwiedzanie zamku w godz. 20.00-23.00 (ostatnie wejście o godz. 23.00)- na podstawie bezpłatnych karnetów wydawanych w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku. Karnety mają nadaną konkretną godzinę zwiedzania! Prosimy o punktualne przybycie!


Bezpłatne godzinowe karnety- do odbioru w kasie biletowej Muzeum Zamkowego w Malborku od 11 maja 2012.

Grupy zorganizowane i wycieczki zagraniczne wymagają wcześniejszej rezerwacji godzinowej w kasie pod numerem tel. 055-647-09-02, (-09 78), a także rezerwacji przewodnika w odpowiednim języku.

 

Opłata za rejsy po Nogacie 2,00 PLN- pobierana przy wejściu na statek.

 

UWAGA! AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE I FOTOREPORTERSKIE BĘDĄ WYDAWANE TYLKO NA PODSTAWIE LEGITYMACJI PRASOWEJ I BĘDĄ DO ODBIORU WYŁĄCZNIE W DNIU 19 MAJA 2012, W GODZINACH 18.00 – 19.30.
KONTAKT: ADA KAMIŃSKA / TEL. 669 622 344.

 

mapka Nocy Muzeów - pobierz (jpg)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.