PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Noc muzeów - Śladami odbudowy zamku

Noc muzeów 2014

 

Noc Muzeów to jedna z tych nocy w roku, podczas której nie warto spać. Tym razem Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na nocne zwiedzanie - Śladami odbudowy zamku.

Po osłoną nocy, otworzymy podwoje jednego z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Pokażemy Wam zamek jakiego dotąd nie widzieliście: wielki, dostojny, w nocnej iluminacji - zachwyci każdego kto przybędzie w Noc Muzeów do Zamku w Malborku.


Obejrzycie najnowsze efekty prac konserwatorskich, które przywróciły dawny kształt zamku, z historycznym wejściem Bramą Nową, zrekonstruowanymi basztami, bastejami i drewnianymi mostami.

Moc ciekawostek tylko w Noc Muzeów!

Na tegoroczną Noc Muzeów zapraszamy w sobotę, 17 maja 2014 roku. Początek nocnej wyprawy po zamku o godz. 20.00.
 

Program Nocy Muzeów

20.00-23.00 – nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem
23.00 – wejście ostatniej grupy zwiedzających na zamek
 

Bilety i rezerwacje

Bilety wstępu w cenie 1,00 PLN z pamiątkową Kartą do nabycia w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku od czwartku, 15 maja 2014.

Uwaga! zakończono rezerwacje dla grup krajowych i zagranicznych.

Nie przyjmujemy rezerwacji indywidualnych.

Bilety wstępu mają dokładnie określoną godzinę wejścia na zamek. Prosimy o punktualne przybycie.

W sobotę, 17 maja 2014 roku kasa biletowa jest czynna do godziny 23:00.
 

ZAPRASZAMY!

 

Tegoroczna Noc Muzeów jest organizowana wspólnie z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku.
Program Nocy Muzeów innych miast uczestniczących w akcji 17 maja do pobrania na stronie Instytutu Kultury Miejskiej - kliknij tutaj.
 

Noc Muzeow 2014

 


Organizatorzy

             

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.