PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneEdukacja muzealna online

Wydarzenia / NOC MUZEÓW – Szalone lata 60.

 

Zamek Wysoki nocą

W tę jedyną, majową noc w roku, Muzeum Zamkowe w Malborku otwarte jest do późnych godzin nocnych. Zapraszamy na specjalne nocne zwiedzanie w sobotę 14 maja 2011.

W tym roku, z okazji 50-lecia istnienia muzeum przeniesiemy się w szalone lata 60. XX wieku – wszystkie atrakcje przygotowane na tę wyjątkową noc nawiązują do lat, w których narodziło się Muzeum.
 
Szlagiery z lat 60. zagra na fortepianie Grzegorz Dymon.

Ponadto Biblioteka Pedagogiczna w Malborku przygotowała dla zwiedzających specjalny Nocny Punkt Biblioteczny Biała Sowa i akcję bookcrossingu – uwalniając tym samym książki z lat 60.
 

 Pałac Wielkich Mistrzów nocą

Program Nocy Muzeów
14 maja 2011

 

20.30 – START Brama Główna MZM
21.30 – nocny punkt biblioteczny Biała Sowa – autor Marek Stokowski czyta Samo-loty
22.00 – fireshow Woodstock Ognia Team przedstawi spektakl nawiązujący do amerykańskiego Woodstock z 1969
22.30 – nocny punkt biblioteczny Biała Sowa – Tomasz Bogdanowicz czyta Kubusia Puchatka
23.00 – fireshow cz. II Woodstock Ognia Team
23.30 – koncert zespołu Kuśka Brothers

 

W tym roku wejściówką na Noc Muzeów jest przypinka w komplecie z kartką pocztową – do nabycia w cenie 5 PLN w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku od dnia 04.05.2011.

Obejrzyj fragment koncertu na TV Malbork

Obejrzyj fotorelację z Romantycznej Nocy Muzeów w 2010 roku

 

Fot. Monika Rutkowska

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.