PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Noc Muzeów za nami

Noc Muzeów za namiNoc Muzeów za namiNoc Muzeów za namiNoc Muzeów za namiNoc Muzeów za namiNoc Muzeów za nami

Kolejne rekordy odnotowało Muzeum Zamkowe w Malborku. Obiekt w Noc Muzeów odwiedziło ponad 6000 osób, a bilety wyprzedały się już praktycznie na dwa dni przez imprezą.

Oglądanie zamku w nocy z całym jego dostojeństwem i tajemnicami cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  W tym roku hasło przewodnie zwiedzania to: ”Szlakiem Kościołów i Kaplic Zamkowych”. W związku z tym zwiedzający zobaczyli m.in. odnowiony Kościół Najświętszej Marii Panny oraz Kaplicę św. Anny .
- Przepiękny jest ten kościół. Wnętrza zamku robią takie wrażenie, że brakuje słów by to opisać – mówi Adam Plutowski z Kościerzyny.
Zwiedzający chwalili sobie także organizację imprezy.
- Sektory wyznaczone, odpowiednie nagłośnienie komunikatów. Wszystko działało jak w zegarku. Jestem pełen podziwu, że tak dobrze to było przygotowane – przyznał Stanisław Pliszka z Gdańska.

Jeżeli komuś nie udało się wejść w tę noc, to zapraszamy do skorzystania z naszej stałej  oferty m.in. „Nocne Zwiedzanie’ lub „Światło i Dźwięk”. Szczegóły na stronie www.zamek.malbork.pl
Bilety można kupić również on-line na www.bilety.zamek.malbork.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.