PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Nocne Zwiedzanie

Nocne Zwiedzanie

Zapraszamy na  niezwykłą wędrówkę po malborskim zamku, gdzie magia iluminowanych średniowiecznych murów pozostawi na zwiedzających niezapomniane wrażenie. Zwiedzanie w towarzystwie przewodnika w stroju krzyżackim. Nocne zwiedzanie obejmuje: dziedzińce, tarasy, krużganki oraz wybrane wnętrza zamkowe.

 

SEZON LETNI 2017 rokTERMINY:
Nocne zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim:
•     21.04  - 15.09.2017 w  czwarteki i  piątki  w godz. 20.45 - 22.15

Nocne zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) 
•    lipiec, sierpień:  piątek

ZAKUP/REZERWACJA  BILETÓW: (od 18.03. do 15.09.2017r.)

Turyści indywidualni:
•    w systemie online  (preferowana forma zakupu)
•    w Kasie Muzeum (w godz. 8:30 - 20:45)
•    Z uwagi na czas potrzebny na zamówienie przewodnika, turyści obcojęzyczni zobowiązani są do zakupu biletu najpóźniej do godz. 20.15

Grupy zorganizowane ( rezerwacja przynajmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem):
•    telefonicznie: +48 55 647 08 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)
•    e-mailowo: karwan@zamek.malbork.pl
•    online (preferowana forma zakupu)

CENY BILETÓW:
● Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim:
Bilety indywidualne:
•    bilet normalny- 30PLN 
•    bilet ulgowy- 20PLN
                                                                                                                                                                    
Bilety grupowe: ( minimum 20 osób)
•    bilet normalny- 27PLN 
•    bilet ulgowy- 17PLN

● Zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym:
•    bilet normalny - 40PLN 
•    bilet ulgowy - 30PLN


Ważne informacje:
•    Ilość miejsc na nocne zwiedzanie jest ograniczona!
•    Z uwagi na czas potrzebny na zamówienie przewodnika,turyści obcojęzyczni zobowiązani są do zakupu biletu najpóźniej do godz. 20.15
•    Początek zwiedzania o godz. 20:45
•    Punkt zbiórki- nowy budynek Kas Muzeum na Wałach von Plauena
•    Czas zwiedzania – 1,5h
•    Zwiedzanie w grupach 30 osobowych


Bilet ulgowy przysługuje:
•    młodzieży uczącej się
•    nauczycielom
•    wychowawcom placówek oświatowych, opiekuńczych, zakładów, ośrodków i schronisk dla nieletnich
•     emerytom i rencistom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
•    osobom odznaczonym Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony działacz kultury

Osoby, którym przysługują ww. ulgi prosimy o okazanie stosownych dokumentów. 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.