PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Znak, który symbolizuje nie tylko budowlę, ale instytucję muzealną oraz badawczo-naukową. Wyraziste liternictwo, nowoczesne podejście do historii i paleta, która odzwierciedla naturalne otoczenie zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie – Muzeum Zamkowe w Malborku prezentuje swoją nową identyfikację wizualną.

 

ABY ZOBACZYĆ ANIMOWANĄ PREZENTACJĘ NOWEJ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KLIKNIJ TUTAJ

 

Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku na wszystkich polach eksploatacji wprowadzona zostaje od 16 listopada 2020. Projekt powstał w Dziale Organizacji Wystaw Muzeum, a jego autorem jest jego pracownik, artysta grafik Maciej Bychowski. Maciej Bychowski jest absolwentem Akademi Sztuk Pięknych w Gdańsku, z którą związany był zawodowo w latach 2012-15. Zajmuje się projektowaniem dla polskich instytucji kultury, m. in. Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Teatru i Tańca w Warszawie. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie pracuje na stanowisku specjalisty do spraw projektowania w Muzeum Zamkowym w Malborku.

 

Nowe wzornictwo stosowane będzie w materiałach edukacyjnych i promocyjnych Muzeum Zamkowego w Malborku oraz w Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie, tworząc spójną całość komunikacji o poszczególnych oddziałach działających w ramach jednej instytucji muzealnej.

 

Podstawą dla projektu nowej identyfikacji Muzeum Zamkowego w Malborku jest zmiana jego struktury i rozszerzenie o dwa nowe oddziały, Zamek w Kwidzynie i Sztumie. MZM nie jest już̇ tylko obiektem turystycznym, budujemy nową tożsamość́ instytucji badawczo-naukowo-edukacyjną, dlatego zrezygnowaliśmy z reprezentacji obrazkowej, nie użyliśmy elementów architektury czy detalu architektonicznego”. tłumaczy Maciej Bychowski.

 

Nowy logotyp Muzeum Zamkowego w Malborku oparty jest na liternictwie i jest znakiem współczesnym, który odpowiada najnowszym trendom identyfikacji instytucji muzealnych oraz badawczo-naukowych na świecie. „Użycie inicjałów Muzeum, liter M, Z i M pozwala na budowanie nowego wizerunku instytucji. O ile nie nawiązujemy bezpośrednio do architektury to samą konstrukcję tego znaku można uznać́ za architektoniczną. Użyte zostały proste formy geometryczne w układzie wertykalno-horyzontalnym, nawiązujące do modułowego charakteru cegły, która jest elementem wspólnym dla wszystkich zamków. W trakcie zebrania Rady Muzeum pojawiły się komentarze, że to skojarzenie jest obecne i odwołuje się do niedosłownego wizerunku zamku.” tłumaczy Maciej Bychowski.

 

Dr hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku wyjaśnia założenia, jakie towarzyszyły pracy nad nową identyfikacją: "Do opracowania i wprowadzenia nowej formy graficznej identyfikującej Muzeum przygotowywaliśmy się ponad dwa lata. Zmiana była konieczna i postanowiliśmy powiązać ją z przypadającym na rok następny 60-leciem Muzeum. Stary logotyp przedstawiający baszty mostowe był symbolem odnoszącym się tylko do zamku w Malborku, a przypomnę, że od 2018 r. Muzeum zarządza już trzema zamkami. Chodziło więc o wypracowanie jednego znaku łączącego trzy różne obiekty stanowiące jedną instytucję, uniwersalnej formy graficznej pokazującej także zmiany, jakie zachodzą w naszym Muzeum. Jesteśmy w trakcie budowania nowoczesnej instytucji muzealnej odpowiadającej potrzebom naszych czasów, silnej swoimi kompetencjami, spełniającej najwyższe standardy wystawiennicze, konserwatorskie i bezpieczeństwa, inicjującej i prowadzącej badania naukowe, a jednocześnie obsługującej masowy ruch turystyczny, zapewniając najwyższe standardy zwiedzania. Wydaje mi się, że jesteśmy na właściwej drodze, czego potwierdzeniem może być choćby ostatnie wyróżnienie w konkursie na wydarzenie muzealne roku „Sybilla 2019”. Od ponad dwóch lat pracujemy intensywnie nad wizualną formą naszych wydawnictw, które mają być nie tylko mądre w treści, ale i piękne w formie. Już teraz są zauważalne na różnego rodzaju konkursach. Nowe logo jest więc naturalną konsekwencją tych działań, wizualnym podkreśleniem zachodzących zmian i jasnym komunikatem na zewnątrz. Dla mnie osobiście ważne jest, że projekt wyszedł z wewnątrz instytucji, od naszego młodego, utalentowanego pracownika, który jest częścią naszego zespołu i zachodzących w Muzeum zmian. Zaproponował on znak, który wyznacza drogę rozwoju instytucji, ale także odpowiada estetyce jego pokolenia – pokolenia, do którego należy przyszłość Muzeum. Zmienia się świat i publiczność muzealna, zachodzą bardzo poważne zmiany społeczne, dlatego w swoim przekazie i działalności muzea muszą sięgać po inne środki komunikacji, także wizualnej."

 

Większość zmian wprowadzanych na polu identyfikacji instytucji o tak istotnym znaczeniu międzynarodowym i lokalnym znajdzie swoich zwolenników i przeciwników, jednak kierownictwo Muzeum i nadzorująca jego działanie Rada uznali, że projekt nowej identyfikacji jest dynamiczny i odpowiada potrzebom budowania nowej tożsamości tak ważnej na muzealnej mapie świata instytucji, jaką jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

Bardzo jestem wdzięczny za wszystkie opinie i głosy dotyczące nowego logotypu, także te krytyczne. Wszystkie czytałem dokładnie i cieszę się na tak żywy i często emocjonalny odzew. Świadczy on o zainteresowaniu działalnością kierowanego przeze mnie Muzeum i jestem przekonany, że nawet najostrzejsi nasi krytycy dostrzegą wkrótce symetrię między zaproponowanym znakiem, a rozwojem i zmianą instytucji. Wydaje mi się, że u podstaw wielu krytycznych opinii leży niezrozumienie naszych intencji. Chciałbym podkreślić, że zaprojektowaliśmy logo MUZEUM, a nie ZAMKU W MALBORKU. Po bardziej tradycyjne formy, inspiracje architekturą, czy wyposażeniem zamku sięgamy często projektując medale związane, z Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu, czy różnymi, jednostkowymi wydarzeniami lub uroczystościami obchodzonymi w Muzeum. U podstaw prezentowanego nowego logotypu leżały zupełnie inne założenia.- komentuje Janusz Trupinda.

 

Głównymi barwami stosowanymi w nowej identyfikacji będą: pomarańcz, zieleń i błękit. Jak tłumaczy Maciej Bychowski, odpowiadają one otoczeniu Zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie. „Pomarańcz jest oczywiście reprezentacją cegły, która łączy te wszystkie budowle, zieleń to wszechobecna w ich otoczeniu flora, a błękit odwołuje się do wody, zwłaszcza w otoczeniu Zamku w Sztumie.” Najważniejsze jest by znak był prosty i czytelny, a przede wszystkim zapamiętywalny i pozwalał szybko zbudować instytucji komunikację tożsamą z tym znakiem.” dodaje Bychowski.

 

Nowa identyfikacja wizualna została zaakceptowana w końcu października przez Radę Muzeum w Malborku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.