PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuKonferencja spotkania malborskieMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Nowa organizacja ruchu turystycznego - otwarcie wschodnich terenów zamkowych

Od 29 kwietnia 2014 roku uległa zmianie organizacja ruchu turystycznego na zamku. W związku z zakończonymi pracami remontowo-budowlanymi Muzeum Zamkowe w Malborku udostępnia zwiedzającym zrewitalizowaną wschodnią część terenów zamkowych na tzw. Wale von Plauena.
 

Nowa trasa turystyczna obejmuje odrestaurowany Zespół Bramy Nowej z wewnętrznymi odcinkami murów obronnych, bastejami oraz Bramą Snycerską.
 

Brama Nowa stanowi historyczne wejście do zamku, które było wykorzystywane już za czasów krzyżackich. Cała fortyfikacja obronna (Nowa Brama, mury obronne, basteje, baszty) została stworzona przez Henryka von Plauen w latach 1411-1414 i później modernizowana. W 1945 roku w wyniku działań wojennych została poważnie zniszczona (pobierz rys historyczny autorstwa B. Jesionowskiego - załącznik PDF).
 

W 2006 roku Muzeum Zamkowe w Malborku opracowało koncepcję zagospodarowania terenów wschodniego przedmurza zamku. Dzięki funduszom zewnętrznym, w latach 2011-2013 odbudowano zniszczone elementy architektoniczne fortyfikacji Wału von Plauena, z Basztą Bramy Nowej oraz Basteją Rycerską, a także stworzono nowy obiekt recepcyjno-kasowy.

 

Dla usprawnienia ruchu turystycznego, w obrębie Bramy Nowej został udostępniony drugi punkt kasowo-recepcyjny o powierzchni około 600 m2 na dwu kondygnacjach. Dolna, podziemna kondygnacja mieści funkcje sanitarne (WC) oraz przechowalnie bagażu. Na poziomie parteru zlokalizowano kasę biletową, sklep muzealny oraz poczekalnię dla turystów.

 

Mamy nadzieję, że dzięki zakończonym pracom konserwatorsko-remontowym zwiedzanie zamku będzie nowym niezapomnianym doświadczeniem, a zakup biletu mniejszym stresem. Zrealizowane prace przywróciły oryginalne rozmiary zamku na odcinku wschodnim, co dla turysty stwarza wyjątkową okazję podziwiania dotąd niedemonstrowanej wschodniej panoramy zamku.

 

ZAPRASZAMY!

Wszystkie przeprowadzone prace aktywizacji turystycznej wschodnich terenów Zespołu Zamkowego zostały zrealizowane dzięki funduszom zewnętrznym - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach osi priorytetowej 6 – „Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe”. Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


loga

NS