PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Obchody 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku - relacja

Obchody 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku - relacja

Cały rok świętujemy obchody 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku, którego ukonorowaniem było Spotkanie Dyrektorów Instytucji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na którym spotkało się 60 dyrektorów wiodących polskich instytucji kulturalnych oraz uroczyste spotkanie obecnych i były współpracowników 6 września 2021 w Wielkim Refektarzu. Podczas wieczornej gali członkowie zespołu MZM odebrali oznaczenia przyznanie przez Prezydenta Rzeczpospolitej i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nasi pracownicy otrzymali  3 Brązowe Krzyże Zasługi, 37 medali złotych za długoletnią służbę, 10 medali srebrnych oraz 9 brązowych za długoletnią służbę, 4 medale KEN i 8 odznak honorowych Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jubileusz uświetnił koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją wybitnej dyrygentki, Agnieszki Duczmal. Zapraszamy na garść wspomnień z tego wyjątkowego dla nas dnia.

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO

 

 

Z dumą przedstawiamy pełną listę odznaczonych Pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku. Na wniosek Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda oznaczył:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Pospieszna Barbara Irena

2. Stokowski Marek Jan

3. Witkowicz-Pałka Ewa

 

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1.           Bogdanowicz Tomasz

2.           Bosak Krzysztof Aleksander

3.           Ciachorowski Dariusz Józef

4.           Ciołek Hanna Anna

5.           Dąbrowska-Sikora Barbara Alicja

6.           Dembek Jerzy Adam

7.           Dębowska Danuta

8.           Dmytryszyn Maryla Anna

9.           Dobry Artur

10.         Flisik Andrzej Zdzisław

11.         Głażewska Dorota Lucyna

12.         Głażewski Andrzej Marek

13.         Hanuszewska Anna Zofia

14.         Hoffman Jadwiga Teresa

15.         Justa Jolanta

16.         Kacperska Jolanta

17.         Kitowski Sławomir Józef

18.         Kozłowski Dariusz Piotr

19.         Kubacki Roman

20.         Lewandowski Kazimierz

21.         Luty Leszek Mirosław

22.         Mikołajewski Janusz

23.         Mizgała Barbara

24.         Musielewicz Leszek Grzegorz

25.         Naruszewicz Zenon Witold

26.         Noworacki Witold Andrzej

27.         Olszewski Ryszard Wiktor

28.         Połom-Jakubowicz Wiesława

29.         Rząd Ryszard

30.         Saj Jadwiga Wacława

31.         Sakwińska Barbara

32.         Sojka Zbigniew Władysław

33.         Stawarska Beata Gabriela

34.         Tatur Waldemar Bronisław

35.         Wasilewicz Tomasz Jan

36.         Węsierski Sławomir

37.         Witkowicz-Pałka Ewa

 

 

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 

1.           Dąbal Halina

2.           Grędzicka Angelika Elżbieta

3.           Jurgielewicz Mariusz Aureliusz

4.           Kasprzyk Ewa

5.           Kąkol Krystian Norbert

6.           Partyka Robert Edmund

7.           Paszkowska Izabela

8.           Stachowiak Sławomir

9.           Szymaniak Zbigniew

10.         Turzyńska Iwona Bogumiła

 

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 

1.           Butryn Bartłomiej Teofil

2.           Czapska Monika Maria

3.           Fudzińska Ewa Alicja

4.           Jezierska Joanna Alicja

5.           Niewiadomska Joanna

6.           Omański Paweł Jan

7.           Ratuszna Jolanta Beata

8.           Ruszkowska Agnieszka Anna

9.           Zawrot-Donda Monika Agnieszka

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej otrzymali:

1.           Tomasz Bogdanowicz

2.           Arkadiusz Dzikowski

3.           Jolanta Justa

4.           Ewa Kasprzyk

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu pan prof. dr hab. Piotr Gliński nadał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” zasłużonym pracownikom MZM, odznaczenie otrzymali:

 

1.  Jadwiga Saj

2. Dorota Głażewska

3. Barbara Mizgała

4. Beata Stawarska

5. Aleksandra Siuciak

6. Jolanta Kacperska

7. Danuta Bielińska

8. Artur Dobry

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.