PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJA

Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJAObchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJAObchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJAObchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJAObchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJAObchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJAObchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJAObchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJAObchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJAObchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJAObchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJAObchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - RELACJA

W najbliższą niedzielę, 1 września, minie 80 lat od wybuchu II wojny światowej.  W tym dniu pragniemy szczególnie uczcić pamięć o wydarzeniach z udziałem polskich celników w Kałdowie. Złożymy także kwiaty pod pomnikiem poległych pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku.

 

Zapraszamy do udziału w uroczystościach rocznicowych oraz spotkaniu organizowanym przez Muzeum Zamkowe.

 

Szczegółowy program obchodów uroczystości w MALBORKU:

 

 • 07:30 Podstawienie autobusu MZK na przystanek komunikacji miejskiej koło Starostwa Powiatowego.
 • 07:40 Wyjazd na malborskie Cmentarze.
 • 07:50 Złożenie kwiatów na malborskich cmentarzach w kolejności: Cmentarz Komunalny (Pomnik Stalagu XXB, Pomnik Kombatantów, Pomnik Policjantów i Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej), Cmentarze Wojenne przy ul. 500-lecia.
 • 08:30 Przejazd pod Pomnik Poległych Celników Polskich w Kałdowie (zbiórka pod Pomnikiem od godz. 08:30).
 • 09:00 Główne uroczystości pod Pomnikiem Poległych Celników Polskich:

- Sygnał „Uwaga”,

- Hymn Narodowy podczas wciągnięcia Flagi Państwowej na maszt,

- wystąpienia okolicznościowe,

- modlitwa za poległych,

- Apel Pamięci,

- salwa honorowa,

- składanie kwiatów,

 

UROCZYSTOŚCI W MUZEUM ZAMKOWYM

 • 10:30 Zakończenie uroczystości pod Pomnikiem i przejazd do Ośrodka Konferencyjnego KARWAN Muzeum Zamkowego w Malborku.
 • 11:00 – 12:00 Spotkanie okolicznościowe w Muzeum Zamkowym:

- Powitanie – dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

- Wykład - Ryszard Rząd, Polscy celnicy z Kałdowa,

- Wykład - Bernard Jesionowski, Pamięć o Bohaterach.

- Dyskusja

 

Malborskie uroczystości zostały włączone do ogólnopolskiego kalendarza wydarzeń związanych z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.