PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Oblężenie Malborka 2010

 

Zapraszamy na specjalny serwis poświęcony Oblężeniu Malborka

Oblęzenie Malborka 2010

W tym roku inscenizacja ma szczególne znaczenie, gdyż przez swoje nawiązanie do wydarzeń sprzed 600 lat wpisuje się w ustanowiony przez Ministerstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego Rok Grunwaldzki.

Na kilka chwil przeniesiemy się do roku 1410, kiedy to król Polski Władysław Jagiełło wraz ze swoimi wojskami przystąpił do próby zdobycia warowni. Zakonowi Krzyżackiemu, mimo wcześniejszej klęski w bitwie pod Grunwaldem, udało się odeprzeć atak króla…

Pliki do pobrania:
Program Oblężenia 2010 (pdf)
Regulamin Oblężenia 2010 (pdf)


Akredytacja

Muzeum Zamkowe w Malborku informuje, że akredytacje medialne (fotograf, dziennikarz, reporter) będą do odebrania od dnia 22 lipca (czwartek), od godziny 9:00 w punkcie obsługi gościa przed bramą główną Zamku. Akredytacja nie uprawnia do ominięcia blokady ulic wokół Zamku.

Zgłoszenia akredytacyjne przesyłać można do dnia 19 lipca (poniedziałek) na adres email:
a.kaminska[a]zamek.malbork.pl

Zgłoszenie takie powinno zawierać imię i nazwisko danej osoby oraz nazwę delegującej organizacji medialnej.


UWAGA!

Muzeum Zamkowe w Malborku informuje, że nie przyjmuje już zgłoszeń na stoiska gastronomiczne ustawiane podczas Oblężenia Malborka.

Informujemy, że został już zakończony nabór na jarmark rzemiosł odbywający się w trakcie Oblężenia Malborka na międzymurzu zamkowym. Wciąż przyjmujemy zgłoszenia na targ różności mający miejsce w tym samym czasie na parkingu muzealnym.


Tytułowy spektakl odbedzie się w dniach 22, 23 i 24 lipca 2010 o godzinie 22:00. Zapraszamy!
Jarmark rzemiosł średniowiecznych i inne imprezy towarzyszące odbędą się w dniach 22-25 lipca

Bilety na tegoroczną inscenizację Oblężenia Malborka będzie można rezerwować od 15 maja w cenie 45 PLN oraz 35 PLN. 
Rezerwacji i zakupu biletów na trybuny należy dokonywać w kasie biletowej.
tel.: +48 55 647 09 78
email: kasa[a]zamek.malbork.pl


Wszystkich informacji, dotyczących tegorocznego Oblężenia Malborka udzielają:

Beata Stawarska
- Wicedyrektor ds. Marketingu i Administracji
tel.: +48 55 647 08 02
email: b.stawarska[a]zamek.malbork.pl

 oraz

Ada Kaminska - Dział Promocji
tel.: +48 669 622 344
email: a.kaminska[a]zamek.malbork.pl

kontakt WYŁĄCZNIE w sprawie naboru do inscenizacji Oblężenia:
Katarzyna Spychała
tel. +48 501 730 190
email: kasia[a]spychala.art.pl

W SPRAWIE REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z KASĄ:
tel. +48 55 647 09 78
email: kasa[a]zamek.malbork.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.