PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Oblężenie Malborka 2011


Tereny Muzeum Zamkowego w Malborku
21-24 lipca 2011

 

Odwiedź specjalny serwis Oblężenia Malborka 2011

Oblężenie Malborka

Oblężenie Malborka to cykliczna impreza edukacyjno-promocyjna, która nawiązuje do faktów historycznych. Twierdza w Malborku wraca do pamiętnych wydarzeń z lipca 1410 r. kiedy to zwycięskie wojska polsko-litewskie po wygranej bitwie pod Grunwaldem przyciągnęły pod malborski zamek i pozostały tu przez około dwa miesiące. Polskiemu królowi Władysławowi Jagielle oraz księciu litewskiemu Witoldowi nie udało się jednak go zdobyć. W ręce polskie przeszedł dopiero 40 lat później za panowania króla Kazimierza Jagiellończyka.

W tym roku zapraszamy już po raz dwunasty w dniach 21-24 lipca!

Głównym punktem programu będzie, jak co roku, nocna inscenizacja przedstawiająca Oblężenie Malborka. By wyjść na przeciw oczekiwaniom wciąż wzrastającej liczbie publiczności spektakl zostanie pokazany trzykrotnie – w czwartek, w piątek i w sobotę. Realizatorem tegorocznej inscenizacji jest Muzeum Zamkowe Malborku oraz Fundacja PRO HISTORIA, której szefem jest Bogusław Wołoszański, który będzie reżyserem i narratorem spektaklu.

Poza tym w programie: turnieje i pokazy konne oraz piesze, obozy rycerskie, pokazy sztucznych ogni, otwarte wykłady Spotkania z Historią, przemarsz wojsk ulicami miasta, jarmark rzemiosł średniowiecznych
 


Bilety na inscenizację Oblężenia Malborka dostępne będą:

6 czerwca do 10 lipca 2011 TYLKO w sprzedaży przez internet: http://bilety.zamek.malbork.pl

11 do 20 lipca 2011 w sprzedaż biletów przez internet, odbiór w punkcie przy kasie biletowej muzeum

od 11 lipca 2011 w sprzedaży bezpośredniej w kasie biletowej MZM


Tytułowy spektakl odbędzie się w dniach 21, 22 i 23 lipca 2011 r. o godzinie 22:00 na Wałach von Plauena.

CENY BILETÓW NA POSZCZEGÓLNE SPEKTAKLE:

Czwartek: 45 PLN
Piątek: 45 PLN
Sobota:
65 PLN

Dzieci do lat 3 – wstęp bez biletu
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek trzymać dziecko na kolanach.


Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mają możliwość zajęcia miejsc na tarasie widokowym.
Wstęp bez biletu. Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Rezerwacja pod adresem: kancelaria@zamek.malbork.pl
Każda rezerwacja zostanie potwierdzona mailem.


Więcej informacji na temat biletów:

tel.: +48 55 647 08 00
kancelaria@zamek.malbork.pl


Akredytacje

Muzeum Zamkowe w Malborku informuje, że zgłoszenia akredytacyjne (fotograf, dziennikarz, reporter) należy przesyłać do dnia 19 lipca (wtorek) 2011 r. na adres email:

a.kaminska@zamek.malbork.pl

Zgłoszenie takie powinno zawierać imię i nazwisko danej osoby oraz nazwę delegującej organizacji medialnej.

Akredytacje będą do odebrania od dnia 21 lipca (czwartek), od godziny 10:00 w punkcie obsługi gościa przed bramą główną Zamku.

Akredytacja nie uprawnia do ominięcia blokady ulic wokół Zamku!
 


Zgłoszenia na Targ Różności

Andrzej Puzio
tel. +48 505 184 538
email: zgkim@zgkim.malbork.pl lub a.puzio@zgkim.malbork.pl

 


 

Logo – 50-lecie MZM

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.