PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Oblężenie Malborka 2016 – weekend w średniowiecznej atmosferze

Oblężenie Malborka 2016 – weekend w średniowiecznej atmosferzeOblężenie Malborka 2016 – weekend w średniowiecznej atmosferzeOblężenie Malborka 2016 – weekend w średniowiecznej atmosferzeOblężenie Malborka 2016 – weekend w średniowiecznej atmosferze

Piątek, 22 lipca był pierwszy dniem Oblężenia Malborka. Uczestnicy tej imprezy co roku stają się świadkami historycznej epopei, która w 1410 roku znalazła swój finał pod murami malborskiego zamku. Ci, którzy przybyli w piątek, mieli już okazję oglądać pokazy konne w Fosie Południowej oraz zacięte pojedynki piesze w Fosie Północnej. Były też pokazy sokolnicze, artyleryjskie, kuglarstwa i żonglerki oraz prezentacja uzbrojenia rycerskiego. Zainteresowaniem cieszył się Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych. Na najmłodszych czekał Gród Dziecięcy. Każdy mógł też wieczorem wziąć udział w Rycerskiej Przygodzie na Zamku, czyli nocnym zwiedzaniu oraz największej, tytułowej atrakcji – inscenizacji Oblężenia Malborka. 
Na turystów, którzy zjadą do Malborka w weekend czeka jeszcze więcej atrakcji. W sobotę (23 lipca) o 10.30 odbędzie się parada uczestników Oblężenia Malborka. Przez dwa dni można będzie przyglądać się turniejom konnym, pieszym, pokazom sokolniczym czy przyjść na koncert muzyki dawnej. W sobotni wieczór na uczestników czeka inscenizacja Oblężenia Malborka.
Dokładny program imprezy oraz mapkę znajdziecie w naszych ulotkach. Dzięki nim traficie wszędzie na czas. Zapraszamy i jednocześnie przypominamy zmotoryzowanym, że samochody najlepiej zostawiać na parkingach po drugiej stronie Nogatu, w Kałdowie. Oszczędzi to stania w korkach.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.