PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wydarzenia / Oblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rok

Oblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rokOblężenie Malborka - dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rok

Za nami trzy dni Oblężenia. Dosłownie, choć nazwa dotyczy wydarzenia historycznego, które miało miejsce w 1410 roku. W sobotę – drugiego dnia imprezy padł rekord, sam tylko zamek zwiedziło blisko 10 000 osób. Natomiast przez cały weekend w imprezie wokół zamku uczestniczyć mogło nawet 100 tysięcy osób.

Goście Oblężenia mogli oglądać turnieje konne, pojedynki rycerskie, popisy żonglerskie i zabawy kuglarzy. Były widowiskowe tańce z flagami i teatry średniowieczne. Nie zabrakło też Jarmarku Rzemiosł Średniowiecznych.

Już od piątku goście oblężenia mogli zajrzeć do obozu króla, warsztatów rzemieślniczych, zlokalizowanych na Międzymurzu i zobaczyć, jak przed wiekami powstawały naczynia, szkło, biżuteria czy tkaniny.

Gród dziecięcy oraz folwark średniowieczny to kolejna z atrakcji, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Nie zabrakło również rywalizacji sportowych wśród rycerstwa i wioślarzy ze smoczych łodzi.

 

W sobotę uczestnicy mogli obejrzeć widowiskową paradę ulicami miasta: barwny orszak rycerzy, sokolników, łuczników, duchownych, rzemieślników, kuglarzy i muzyków.

W tym roku do Oblężenia i korowodu dołączyła ekipa serialu „Korona królów”.

 

Piątkowy i sobotni wieczór był też szansą na przeżycie Rycerskiej przygody na zamku, czyli specjalnej wersji nocnego zwiedzania ze scenkami historycznymi.

Przy wejściu na zamek witała gości straż zamkowa, zamek nawiedziło konne poselstwo, które król wysłał do Wielkiego Mistrza, który właśnie prowadził naradę z dostojnikami, a potem trafić na biesiadę z muzykantami.

Każdy mógł też zajrzeć do zamkowej kuchni i infirmerii. Zwieńczeniem wydarzenia w piątek i w sobotę były inscenizacje bitwy o zamek zorganizowane przez Urząd Miasta Malborka, które również przyciągnęły kilka tysięcy widzów.

 

Naszym przyjaciołom, rekonstruktorom i artystom dziękujemy za udział i pomoc w organizacji i przeprowadzeniu tego wielkiego wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rok 😊

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.