PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Oblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończona

Oblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończonaOblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończonaOblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończonaOblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończonaOblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończonaOblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończonaOblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończonaOblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończonaOblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończonaOblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończonaOblężenie Malborka - piętnasta żywa lekcja historii w malborskiej twierdzy zakończona

Kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających przewinęło się przez zamek malborski w ciągu trzech dni oglądając bitwy, turnieje, teatry i występy kuglarzy. W inscenizacjach przypominających historię oblężenia z 1410 roku udział wzięło kilkadziesiąt bractw rycerskich z całej Polski, a nawet kilkunastu rycerzy z Niemiec, Irlandii i Ukrainy. Niemal 100 rzemieślników prezentowało swoje wyroby i warsztat pracy wokół zamku. Nowością była specjalna iluminacja zamku oraz nocne pokazy sportowych walk rycerskich. Oblężenie Malborka odbyło się po raz piętnasty.
Mimo ogromnego upału przewodnicy prowadzili do zamku wielu spragnionych tajemnic malborskiej twierdzy. Powodzeniem cieszył się jarmark, gdzie rzemieślnicy otworzyli warsztaty. Byli bursztynnicy, rzeźbiarze, malarze, piekarze, bartnicy, kowale, stolarze, garncarze, rusznikarze, łucznicy i rymarze. Każdy mógł zaspokoić głód i pragnienie w stylizowanych karczmach serwujących miód pitny i przeróżne jadło. Oblężeniu towarzyszyły działania artystyczne. Teatr „Rebelia” z Łodzi pokazał przedstawienia nawiązujące do średniowiecznego teatru jarmarcznego. Występy szczudlarzy z Elbląga cieszyły się wielkim powodzeniem. Aktorzy zaprosili widzów w podróż do czasów średniowiecza, opowiadając interpretacje przypowieści. I wreszcie sbandieratori – pochodząca z Włoch sztuka widowiskowej żonglerki barwnymi flagami prezentowana przez bractwo z Nowej Dęby. Były także koncerty muzyki dawnej, pokazy mody średniowiecznej oraz tańców dworskich. Po raz pierwszy zostały zorganizowane noce pokazy sportowych walk rycerskich oraz specjalna energooszczędna iluminacja. – Ponad 125 opraw ledowych daje nie tylko efektowne światło, ale zużywa bardzo mało energii – wyjaśnia Janusz Stańczyk, ekspert od oświetlania obiektów historycznych. – Oświetlenie, które zaprezentowaliśmy podczas oblężenia pochłonęło tyle energii co czajnik elektryczny.
Najmłodsi bawili się w grodzie dziecięcym. Mogli w nim poznać gry i zabawy plebejskie, wziąć udział w warsztatach garncarskich, lalkarskich, tańca dawnego i archeologicznych. Z kolei, w obozach chętnie odwiedzanych przez turystów, rycerze przygotowywali się do bitew. Rycerze polscy rozbili swój obóz po stronie zachodniej, a krzyżaccy po stronie południowej zamku. Popularnością wśród odwiedzających cieszyło się nocne zwiedzanie zamku, specjalnie przygotowaną trasą i drogami niedostępnymi na co dzień.

 

Obejrzyj video-relację z Oblężenia Malborka 18-20 lipca 2014 (kliknij tutaj)

 

Obejrzyj oficjalną stronę z galerią zdjęć Oblężenia Malborka 2014 (kliknij tutaj)

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.