PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a polityką

Wydarzenia / Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".

Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".

W dniach 14−15.03.2019 r. w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej". Wydarzenie objęte było patronatem honorowym sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina oraz patronatem medialnym portalu Muzealnictwo.com prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ochrony Zbiorów.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Naczelny Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda, który wygłosił również wykład wprowadzający pt. "Badania strat wojennych w Malborku i Kwidzynie - budowanie tożsamości miejsca". Gościem konferencji był dr Piotr Szpanowski -  Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN, który odczytał uczestnikom konferencji list w imieniu Ministra Jarosława Sellina.

Konferencja skupiła polskie środowisko muzealne wokół zagadnień strat wojennych i zbiorów rozproszonych oraz problematyki z tym związanej. Pierwszego dnia zaprezentowano tzw. blok malborski i kwidzyński, w którym omówiono zagadnienie dawnych zbiorów zamkowych badanych w ramach projektu dofinansowanego z programu MKIDN "Badania polskich strat wojennych".

Najbardziej emocjonującym punktem tego dnia była uroczystość przekazania inwentarza kolekcji militariów Blellsche Waffensammlung in der Hochschloss Marienburg, 1894−1944 niezwykle ważnego źródła do historii jednej z największych, przedwojennych kolekcji zgromadzonych na zamku w Malborku. Inwentarz, dotychczas znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dzięki przychylności i uprzejmości Dyrektora dr hab. Piotra Oszczanowskiego, powrócił do miejsca, w którym znajdował się najprawdopodobniej do 1945 roku.

Drugiego dnia swoje wystąpienia zaprezentowali prelegenci z Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Krakowa, Muzeum Książąt Lubomirskich przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Muzeum Narodowego w Gdańsku czy też Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Niezwykle ciekawy blok pozwolił uczestnikom na poznanie dziejów polskich kolekcji muzealnych, które podobnie jak Malbork, doznały znacznych strat w wyniku II wojny światowej.

Wydarzenie to zwieńczone pięknym gestem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, z pewnością możemy zaliczyć do udanych. Pod koniec roku ukażą się materiały pokonferencyjne w postaci publikacji.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

NS