PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneEdukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.

Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.Odkryj Rawennę. Kiedy włoskie miasto sztuki przybywa do Polski.

Po takim hasłem,  w sobotnie popołudnie, 23 września, na zamku w Malborku , z udziałem wielu gości  odbyło się spotkanie promujące włoską Rawennę i jej niezwykłe zabytki.  Aż siedem  budowli sakralnych z antycznymi mozaikami pochodzącymi z V-VI wieku n.e.  zostało wpisanych  na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1996 roku. Zaraz potem na tej liście znalazł się zamek w Malborku.  Rawenna jest europejską stolicą mozaiki.  Miasto żyje mozaikami.  Od kilku lat organizowany jest tam  m.in. festiwal sztuki po nazwą  Ravenna Mosaico.   Dzięki  nawiązanej  przez nasze Muzeum współpracy z miastem Rawenna  możemy  od maja do końca września  br  w Muzeum w Kwidzynie – oddziale MZM oglądać  wystawę  kopii  słynnych  mozaik z Rawenny.  Wystawa pozwala nam z  szerszej perspektywy spojrzeć na zrekonstruowaną mozaikę na  Madonnie usytuowaną w niszy  zamkowego kościoła NMP  i na  średniowieczną  mozaikę  znajdującą się nad wejściem do katedry  w Kwidzynie. 

Podczas  promocji  uroki Rawenny zaprezentowali  specjalni goście: Wiceburmistrz Rawenny  p. Giacomo Costantini oraz pani Maria Grazia Marini – dyrektor Departamentu Turystyki w Urzędzie Miasta Rawenna.  Gospodarzem spotkania był p. Mariusz Mierzwiński – dyrektora MZM.  Obecny był także p. Marek Charzewski- Burmistrz Malborka,  który  wręczył gościom pamiątkę z wizerunkiem zamku.

 Promocji Rawenny  towarzyszyły  warsztaty  mozaikowe przygotowane przez pracowników  MZM.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.