PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / ODKRYWCY NA ZAMKU

ODKRYWCY NA ZAMKUODKRYWCY NA ZAMKUODKRYWCY NA ZAMKUODKRYWCY NA ZAMKUODKRYWCY NA ZAMKU

W dniach 17-19 marca w Ośrodku Konferencyjnym Muzeum Zamkowego spotkali się członkowie Polskiego Oddziału Klubu Odkrywców (THE EXPLORERS CLUB), zrzeszającego kilkudziesięciu najwybitniejszych polskich badaczy i odkrywców – polarników, speleologów, żeglarzy, himalaistów, dziennikarzy i archeologów. Stowarzyszenie to, które zostało założone w 1905 r. w USA i ma siedzibę w Nowym Jorku, nastawione jest na promocję i postęp w badaniach terenowych i eksploracji naukowej. Oddział Polski ma siedzibę w Warszawie, a na jego czele stoi aktualnie archeolog profesor Uniwersytetu Warszawskiego Mariusz Ziółkowski, kierownik Ośrodka Badań Prekolumbijskich i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Santa María w Arequipie w Peru.
W ramach spotkania malborskiego, które współorganizowało Muzeum Zamkowe, odbył się otwarty dla publiczności wykład nt. odkryć w największej atrakcji turystycznej Ameryki Południowej – peruwiańskim mieście Inków Machu Picchu, wygłoszony przez tamtejszego dyrektora pionu badawczego José Bastante.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.