PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / "Oskary" z okazji obchodów Dnia Patrona rozdane

"Oskary" z okazji obchodów Dnia Patrona rozdane

W malborskim zamku, odbyła się Gala Filmowa, kończąca tegoroczne obchody Dnia Patrona I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

Twórczość literacka Henryka Sienkiewicza stanowi kanwę działań tego programu edukacyjnego, realizowanego przez nasze instytucje które współpracują ze sobą od wielu już lat. Cztery klasy drugie, pracowały w tym roku nad  „Latarnikiem” oraz „Wspomnieniem z Maripozy”.

Jury w składzie: Agnieszka Daniłów, Nadia Kołkowska, Krzysztof Keński, Marek Stokowski przyznało nagrody w następujących kategoriach:

 1. Najlepszy film – II A.
 2. Scenariusz – Michał Zdziennicki, Kacper Najda, Alicja Gruza II A i Natalia Badowska II B.
 3. Reżyseria – Urszula Obołończyk, Iga Hoppe, Maria Mucha, II C
 4. Zdjęcia – Igor Muchowski II A.
  I Wyróżnienie – konwencja obrazu – Marcel Słomiński II C
  II Wyróżnienie – za scenę na targu Dawid Marszałkowski, Oliwia Truszczyńska II B
 5. Montaż – Kamil Szefler II A.
 6. Muzyka – Szymon Jarmołowski, Michał Zdziennicki, Marcin Orliński II A.
  Dorota Krauze II C za ilustracje muzyczną na żywo.
 7. Scenografia – Wioletta Rydzyńska, Alicja Krauze, Natalia Kisielewska II C.
 8. Kostiumy – Marta  Orlich, Wiktoria Ulatowska II B i II A.
 9. Scena „chwytająca za gardło” II D.
 10. Nagroda za rolę epizodyczną, czyli „jak w ułamku sekundy powiedzieć tak wiele”
  żeńska – Izabela Muzyka
  męska – Janek Zapolski-Downar.
 11. Wykorzystanie plenerów zamkowych – II B.
 12. Najlepsza aktorka w roli męskiej – Weronika Sadocha II C.
 13. Scena zbiorowa na targu – II B i II D
 14. Plakat – nagroda Mikołaj Wierzbicki II B
  wyróżnienie – Michał Zdziennicki, Aleksandra Skolimowska II A.

Fot. www.82-200.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.