PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Parozamkiem w piekny rejs – II edycja limitowanej serii voucherów wstępu

 

Oto kolejny przystanek na trasie naszego zamku na parę.

Parozamkiem w piekny rejs – Dolce Far Niente

Dolce Far Niente, czyli Słodkie Nicnierobienie to kolejny voucher wstępu na zamek z limitowanej serii zatytułowanej Parozamkiem w piękny rejs. Autorem pamiątkowego obrazka-wejściówki, jak poprzednio, jest pracownik MZM – artysta plastyk – Mariusz Stawarski.

 

A tak powstawał parozamek:

Wejściówki można będzie nabyć od 1 do 31 marca 2011 w cenie 35,– PLN w kasie muzealnej oraz w zamkowym sklepie internetowym.

Voucher upoważnia 1 osobę do jednorazowego wejścia do Muzeum Zamkowego od 1 marca do 30 kwietnia 2011 roku. Osoby, które pojawią się wówczas na zamku będą miały okazję obejrzeć kolejną odsłonę wystawy Goście zamku malborskiego w latach 1309-2009, która będzie od teraz stałą ekspozycją, a od 5 marca nową wystawę Amber Treasures / Skarby z bursztynu w odnowionej Łaźni Infirmerii.

 

Zapraszamy na kolejną część pięknego rejsu parozamkiem!

 

Kliknij, żeby obejrzeć poprzednią edycję voucherów Parozamkiem w piękny rejs

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.