PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Parozamkiem w piękny rejs – III edycja limitowanej serii voucherów wstępu

Informujemy, że rozpoczęcie sprzedaży trzeciej edycji voucherów z limitowanej serii Parozamkiem w piekny rejs zostaje przesunięte na 1 grudnia 2011. W związku z powyższym voucher będzie można wykorzystać do 31 stycznia 2012 roku.

Za przesunięcie przepraszamy!
 


To już trzecia edycja limitowanego vouchera wstępu Parozamkiem w piękny rejs.

Suchą Stopą pod Kilem to nowa odsłona serii. Tym razem wyruszamy zamkiem przez pustynię:
   

Parozamkiem w piękny rejs – Suchą stopą pod kilem


Przez cały grudzień w kasach muzealnych oraz w zamkowym e-sklepie będzie można nabyć w cenie 29 PLN voucher uprawniający jedną osobę do wstępu do Muzeum Zamkowego. Wejściówki Suchą Stopą pod Kilem można wykorzystać do końca stycznia 2012 roku.

 Cała seria zatytułowana Parozamkiem w piękny rejs została zaprojektowana przez artystę-plastyka MZM Mariusza Stawarskiego. Jest to projekt przewidziany na lata 2010-2013. W tym czasie, każdego roku w marcu i listopadzie, Muzeum Zamkowe w Malborku emituje artystyczne serie voucherów wstępu, które mogą zostać oprawione jako ozdobny obrazek na ścianę, a także stanowić początek wspaniałej kolekcji. Ostatnia edycja przewidziana jest na marzec 2013 roku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.