PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / PAŹDZIERNIKOWE ZAMKOWE KAMERALIA 2017

PAŹDZIERNIKOWE ZAMKOWE KAMERALIA 2017PAŹDZIERNIKOWE ZAMKOWE KAMERALIA 2017

 

W październiku rozkołysze nas Nova Energia

 

12 października (czwartek), o godz. 18, w przyzamkowym Karwanie, wystąpi fantastyczne trio, które zaprezentuje niezwykłe zderzenie jazzu folku i etno oraz rockowego groove’u. Na scenie zaprezentują się: Anna Broda i Maciej Pruchniewicz, którym towarzyszyć będzie Rafał Gęborek.

 

Nova Energia to duet założony przez Macieja Pruchniewicza i Annę Brodę. Ich muzyka to głos, cymbały, loopery, dzwonki pentatoniczne, gitara akustyczna i elektryczna. Ze sceny popłynie wielogłos, który buduje pulsującą przestrzeń i dźwięki gitary, która nakręca rytm i słowo. Będą szeptane zaklęcia miłosne, erotyki, piosenki toastowe, a także m.in. wiersze Federico García Lorki. To będzie niespotykany ogród muzycznych wrażeń, pełen feelingu i efektownej barwy, który na pewno napełni widzów dobrym brzmieniem.

 

Tym razem duetowi Nova Energia, czyli Annie Brodzie i Maciejowi Pruchniewiczowi, towarzyszyć będzie trębacz Rafał Gęborek.

 

 Warto wybrać się na ten niezwykły wieczór, kupując wcześniej bilet w kasie Muzeum Zamkowego lub przez internet na www.bilety.zamek.malbork.pl

Cena jednego biletu wynosi 15 zł, natomiast uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych oraz emeryci z ważną legitymacją płacą 10 zł. Dzieci do lat siedmiu mają zapewniony bezpłatny wstęp.

 

O muzykach

 

Ania Broda to wokalistka obdarzona niezwykłym, wyrazistym głosem, posługuje się techniką tzw. śpiewu białego. Jest mistrzynią gry na cymbałach wileńskich, uderzanym instrumencie strunowym, który przywędrował do nas z Azji. Broda to także autorka tekstów i aranżerka. Tworzy bardzo różnorodną w formie, nieprzewidywalną w stylu, absolutnie unikalną muzykę marzeń i wrażeń. Świetnie bawi się głębokim brzmieniem swojego głosu, siłą słowa, magią nieoczywistej melodii. Na polskim rynku muzycznym jest jedyna, oryginalna i niepowtarzalna.

Dyskografia: „A ja nie chcę spać”, „Najlepsze życzenie”, „6 H”, „Hymny warmińskie i mazurki z Mazur”

 

Maciek Pruchniewicz to gitarzysta, kompozytor, producent muzyczny. Uczestniczył w wielu projektach, współpracując i koncertując z polskimi i zagranicznymi artystami, m.in. Wojtkiem Waglewskim, Michałem Urbaniakiem, Tadeuszem Nalepą, Małgorzatą Ostrowską, Dariuszem Makarukiem, Antonim Gralakiem, Mateuszem Pospieszalskim, Jerzym Słomą Słomińskim, Włodzimierzem Kiniorskim, Kiparą Yusuph, Osvaldo Baltodano, Luisem Varona.

Na początku drogi muzycznej najbliższe były mu klimaty bluesowo-rockowe. Obecnie inspiruje go zwłaszcza muzyka improwizowana z pogranicza jazzu, etno, elementów klasyki, tworzy też muzykę do spektakli teatralnych i muzykę filmową.

Dyskografia: „Hot Water”, „Wolne od świąt”, „Illusion”

 

Rafał Gęborek Rafcox to świętokrzyski muzyk, trębacz, performer, kompozytor, producent muzyczny. Magister sztuki, absolwent edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, absolwent zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W swojej twórczości, łączącej elektronikę z jazzem, wykorzystuje instrumenty elektroniczne, które pozwoliły mu wypracować charakterystyczne dla niego brzmienie. Na swojej drodze spotykał muzyków ze sceny jazzowej i awangardowej takich jak: Stanisław Soyka, Włodzimierz Kiniorski, Andrzej Przybielski, Ziut Gralak, Radek Nowakowski, Przemek Greger. Współpracował z zespołami" Greger Garage, Raf Commercial Agents, Atlas Motyli, MGM Trio, Letko, Juniors Band Starachowice, Natural Beat Band, Orkiestra Nad Kamienną, ZZAJ, Soyka sextet +, Automatik, One, Medium, Orkiestra Świętokrzyska Gospodarstwo Artystyczne, Kinior Sky Orkiestra, ADHDub, MENoMiNi, No Name. W 2015 r. po wielu doświadczeniach w projektach o bardzo różnorodnej stylistyce wydał pierwszy autorski album pt. "Sound Designer".

 

O projekcie

Zamkowe Kameralia to cykl koncertów, które odbywają się w salach malborskiej warowni. Projekt jest realizowany od 2011 r. Jego pomysłodawcą jest stowarzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat. Od początku partnerem jest Muzeum Zamkowe.

W 2017 r. Zamkowe Kameralia są przedsięwzięciem przygotowywanym wspólnie przez Malborskie Stowarzyszenie OŚ i Muzeum Zamkowe w Malborku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.