PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Pierwszy dzień Oblężenia Malborka

Pierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia MalborkaPierwszy dzień Oblężenia Malborka

Zapraszamy na pierwszy dzień Oblężenia Malborka

 

Oblężenie Malborka zaczęło się na dobre. Z godziny na godzinę coraz więcej uczestników zmierza na naszą wyjątkową imprezę. Ale warto, bo na każdego uczestnika Oblężenia Malborka czeka naprawdę dużo atrakcji. Za Wałami Von Plauena oraz obok jarmarku, na Międzymurzu, obozy swoje rozbili rycerze, których można nie tylko podziwiać z daleka, ale i czasem rzucić im wyzwanie! W Fosie Południowej można liczyć na widowiskowe pokazy jeździeckie. Wojaków będzie można zobaczyć na terenach wokół zamku (na Międzymurzu Zamkowym i w Fosie Północnej), a także przed sceną, która tradycyjnie ustawiona jest na Przedzamczu. Na tej samej scenie będzie też miejsce na przedstawienia teatralne i koncerty. Można też obejrzeć pokazy sokolnicze. Swoje umiejętności z drapieżnikami zaprezentują najlepsi sokolnicy w Europie. Z pewnością spotkacie też sokolników, rycerzy czy też piękne białogłowy także na Międzymurzu, na którym odbywa się jarmark rzemiosła. Na uczestników czekają rzemieślnicy - kowale, kucharze, szewcy, krawcy.

 

Nie zapomnijmy o nocnym zwiedzaniu! Dziś oraz w sobotę (21 i 22 lipca), od godziny 19 przygotowaliśmy „Rycerską przygodę na Zamku”, czyli nocne zwiedzanie. Wnętrza wypełnią się rycerzami, dostojnikami oraz innymi ciekawymi postaciami. Zobaczycie między innymi naradę u Wielkiego Mistrza. A na koniec dnia czeka nas widowiskowa inscenizacja oblężenia (dziś i jutro, o godz. 22).

 

Dzieje się! Tutaj trzeba być.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.